Redno Hitro Zelo H. Samoplačniško
Pod gozdom c. I/14, 1290 Grosuplje
73 dni *
55 dni *
32 dni *
NE
Golnik 36, 4204 Golnik
115 dni *
67 dni *
7 dni *
NE
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
3 dni *
2 dni *
4 dni *
NE
Topolšica 64, 3326 Topolšica
0 dni *
0 dni *
0 dni *
NE
Hacquetova ulica 6, 1000 Ljubljana
/
/
/
DA
Oglas:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
6 dni *
6 dni *
? *
NE