Redno Hitro Zelo H. Samoplačniško
Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto
244 dni *
246 dni *
245 dni *
NE
Partizanska pot 8A, 1270 Litija
127 dni *
129 dni *
66 dni *
NE
Prečna ulica 2, 6230 Postojna
2 dni *
3 dni *
? *
NE
Vilharjev podhod 1 , 1000 Ljubljana
144 dni *
116 dni *
? *
DA
Topolšica 77, 3326 Topolšica
135 dni *
110 dni *
25 dni *
NE
Oglas:
Trstenjakova ulica 5, 2250 Ptuj
5 dni *
7 dni *
? *
NE
Opekarna 1, 1420 Trbovlje
114 dni *
177 dni *
6 dni *
NE
Golnik 36, 4204 Golnik
5 dni *
24 dni *
6 dni *
NE
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
213 dni *
185 dni *
84 dni *
DA
Železniška cesta 10, 4248 Lesce
NE
DA
Kranjska cesta 18, 4202 Naklo
52 dni *
24 dni *
6 dni *
NE
Oglas:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
22 dni *
24 dni *
6 dni *
NE
Ipavčeva ulica 15, 3000 Celje
66 dni *
54 dni *
37 dni *
NE
Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana
52 dni *
24 dni *
23 dni *
NE
Topolšica 64, 3326 Topolšica
1 dni *
2 dni *
0 dni *
NE
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
183 dni *
130 dni *
37 dni *
NE
Šlajmerjeva 2, 1000 Ljubljana
52 dni *
54 dni *
/
NE
Oglas:
Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana
144 dni *
99 dni *
6 dni *
DA
Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
52 dni *
24 dni *
23 dni *
NE
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj
36 dni *
38 dni *
6 dni *
NE
Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
143 dni *
96 dni *
93 dni *
NE
Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice
114 dni *
99 dni *
23 dni *
DA
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
52 dni *
24 dni *
23 dni *
NE
Oglas:
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
42 dni *
40 dni *
39 dni *
NE
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
36 dni *
38 dni *
6 dni *
NE
Židovska ulica 2, 2000 Maribor
NE
DA
Aškerčeva ulica 7, 2000 Maribor
NE
DA