Še pomnite, ko ste prišli v čakalnico samo na hitro, samo po recept, potem pa tam obtičali kakšno uro? Odrešili so vaš šele eRecepti. Nato so sledile eNapotnice in zdaj končno prihajajo tudi eBolniške. Te bodo odrešile predvsem delavce in delodajalce v zdravstvenih ustanovah.

 

Z eBolniško boste imeli sicer malo opraviti, pa vendar informacije niso odveč. Bodite enkrat za spremembo vi tisti, ki veste že vse, in ne tisti, ki že tako preobremenjeni medicinski sestri na vratih ambulante postavljate tehnična vprašanja. Postopek je zelo preprost.

 

Vse, kar morate vedeti o eBolniški

Od 1. februarja bo v uporabi sistem eBOL, ki omogoča elektronski bolniški list ali eBolniško. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) sporoča, da bo nova eBolniška tako odpravila številne administrativne ovire. eBolniška naj bi poenostavila delo zdravstvenemu osebju, delavcem kot tudi delodajalcem, s čimer bi se na ta način prihranilo kar 11,5 milijona evrov letno. Ocenjeno je tudi, da naj bi bilo iz te osnove kar 78.600 obiskov zdravnika na leto manj.

 

Če bo zdravnik ocenil, da za izdajo bolniškega lista obisk zdravnika ni potreben, boste lahko svojo bolniško uredili kar po telefonu. Še vedno je vaša dolžnost, da zdravnika pravočasno obvestite o odprtju bolniške kot tudi o svojem zdravstvenem stanju, da vam bolniško zapre. Če boste bolniško potrebovali, denimo zaradi specialističnega pregleda, boste še vedno dolžni osebnemu zdravniku dostaviti vso potrebno dokumentacijo kot tudi dokazilo za izdajo bolniškega lista.

 

Bolniške ne boste več prejemali v papirnati obliki. Prav tako je ne bo treba več dostavljati delodajalcu. Zdravnik bo za izdajo potrdila o upravičeni zadržanosti od dela pripravil elektronski obrazec BOL, ki ga bo zapisal v informacijski sistem ZZZS. Prek sistema SPOT oz. spletnega portala e-VEM bo tako bolniški list dostopen vašemu delodajalcu.

 

Do svoje eBolniške boste lahko dostopali samo s kvalificiranim digitalnim potrdilom prek spletnega portala ZZZS: moj.zzzs.si. Digitalno potrdilo (SIGEN-CA) lahko brezplačno pridobite na katerikoli upravni enoti v Sloveniji. Če digitalnega potrdila nimate ali ga ne želite prejeti, lahko do eBolniške dostopate tudi na najbližji enoti ZZZS ali pri svojem delodajalcu, ki vam ga na vašo zahtevo lahko tudi izpiše. Izpisano eBolniško bi lahko potrebovali, denimo pri uveljavitvi nezgodnega zavarovanja ali pa če zgolj želite preveriti pravilnost podatkov na njem.

 

eBolniška: Kakšne spremembe prinaša?

 

eBolniška za delodajalce

Vsi delodajalci, tudi zavarovanci, vpisani v Poslovni register Slovenije, ki ste sami zavezanci za plačilo prispevka, boste bolniški list za zaposlene od 1. februarja obvezno prejemali prek sistema SPOT oz. portala e-VEM ali spletnega vmesnika eBOL in eNDM.

 

Olajšano bo evidentiranje podatkov v kadrovskem informacijskem sistemu, zbiranje podatkov za obračun plač in pripravo zahtevkov na ZZZS za refundacijo nadomestil plač, za kar ne bo treba prilagati originalnega ali skeniranega bolniškega lista.

 

Delodajalec potrebuje računalnik, internetno povezavo, kvalificirano digitalno potrdilo in pooblastilo za osebo, ki bo spletni portal uporabljala v imenu delodajalca. Pooblastilo se lahko odda v pisni obliki na točki SPOT ali elektronsko na portalu SPOT (e-VEM), za kar je potrebno kvalificirano digitalno potrdilo.

 

Samostojni zavezanci boste na ZZZS vložili le vlogo za izplačilo nadomestila plače za čas bolniške odsotnosti, kjer boste navedli obdobje, za katerega želite izplačilo. To je vse.

 

Kdaj še vedno pride v poštev papirnati bolniški list?

V prvi vrsti bo papir prišel v poštev takrat, ko bo elektronika zatajila, čeprav bo zdravnik moral zatem papirnati obrazec vnesti tudi elektronsko. Imamo pa nekaj izjem, ki bodo papirnati bolniški list še vedno prejemale po starem.

 

Zaposleni pri fizičnih osebah, kmetje, verski uslužbenci, zaposleni pri tujih ali mednarodnih organizacijah, tujih diplomatskih predstavništvih v Sloveniji ali družbenikih v tujini, katerih delodajalci nimajo pravne podlage za uporabo sistema SPOT, boste bolniški list prejemali v papirnati obliki. Papirnati bolniški list bo tako še vedno v uporabi za vse zavarovance, zaposlene pri delodajalcu, ki ni vpisan v Poslovni register Slovenije.


Za delavce in delodajalce bo postopek, ko bomo vsi osvojili ta sistem, vsekakor poenostavljen. Zdravstveno osebje, ki bo imelo nedvomno manj zdolgočasenih ljudi v čakalnicah, pa vendar že opozarja na morebitne težave. Medicinske sestre in specializanti namreč ne bodo mogli izdajati e-bolniških listov. To bodo lahko počeli le zdravniki, ki zato že opozarjajo na dodatno administrativno delo. Pravijo, da jim to že tako ali tako odžira čas, namenjen pacientom. Upamo pa le lahko, da bo kljub temu e-bolniška učinkovito zmanjšala gnečo v čakalnicah kot tudi morebiti skrajšala predolge čakalne vrste
.


Helena Čehovin Gerželj
Helena Čehovin Gerželj je zaključila študij primerjalne književnosti in več let kot samostojna kulturna delavka sodelovala s časopisjem, gledališčem in televizijo. Danes je v prvi vrsti tekstopiska in moderatorka.

Članek izraža stališča avtorja, in ne nujno stališča uredništva portala ČakalneDobe.


Preberite tudi

Kako ravnati ob odsotnosti zdravnika

Kaj storiti v primeru odsotnosti zdravnika in kako pridobiti informacije o nadomestnem zdravniku ali zobozdravniku?

Zdravstvene napotnice: Kakšne so razlike in kako jih uveljavljamo

Kakšne so razlike med zdravstvenimi napotnicami in kakšni so postopki njihovega uveljavljanja?

Knjige

POGREŠATE ŠE KAKŠNE VSEBINE?

Uredništvo portala ČakalneDobe.si z veseljem prisluhne vašim željam. Če na portalu še ni objavljene vsebine, ki vas zanima, nam jo lahko predlagate s klikom na gumb.

Predlagajte vsebine

ZAPRI ×