V Sloveniji obiski pri specialistih temeljijo na zdravniških napotitvah in določanju stopnje nujnosti, od katere je odvisna tudi čakalna doba za pregled ali poseg. Kakšne so razlike med zdravstvenimi napotnicami in kakšni so postopki njihovega uveljavljanja?

 

Kaj je zdravstvena napotnica

Zdravstvena napotnica je dokument, s katerim vas osebni ali drug zdravnik napoti na specialistični pregled ali poseg. Zdravstvena napotnica vsebuje vaše osnovne podatke, navedeno zdravstveno storitev, na katero ste napoteni, in stopnjo nujnosti, po kateri se določi termin obiska in njegovo čakalno dobo.

 

Z napotnico v roki lahko pacienti izberemo katerega koli zdravstvenega izvajalca za napoteno zdravstveno storitev v Sloveniji, ki je naveden na seznamu eNaročanja oz. seznamu pogodbenih sodelavcev ZZZS za dotično storitev.

 

eNapotnica 

eNapotnica je od leta 2017 najbolj pogosto izdana napotna listina v zdravstvu, saj je popolnoma enakovredna predhodni, zeleni napotnici. Gre za izpis elektronske napotnice, s katerim dostopamo do večine zdravstvenih storitev v našem zdravstvu.

 

Prednost te napotnice je, da je k izbranemu specialistu ni treba pošiljati, marveč se lahko na termin samostojno naročimo kar na spletu.

 

Zelena napotnica 

Občasno, a vedno bolj poredko, se še pojavijo »zelene« oz. papirnate napotnice. Papirnato napotnico prejmemo po navadi zato, ker je prišlo do nedelovanja sistema v trenutku, ko je zdravstveno osebje želelo izdati eNapotnico, in je bilo posledično treba urediti napotitev v papirnati obliki.

 

Papirnato napotnico poleg eNapotnice zdravstveni delavci izdajo v primeru stopnje nujnosti »nujno«. Veljavnost izdane napotnice je sicer popolnoma enakovredna elektronski. Papirnato napotnico je izbranemu specialistu treba predložiti osebno ali po pošti, saj številke eNapotnice nima navedene in je na spletu ni mogoče vnesti.

kviz zdravje

Bela napotnica 

Bela napotnica je listina, ki jo je pripravila Zdravniška zbornica Slovenije. Gre za napotnico, s katero zasebni zdravniki, ki niso vključeni v mrežo javne zdravstvene službe, svoje paciente napotujejo na specialistične zdravstvene storitve v javnem zdravstvu. Te storitve so krite iz zdravstvenega zavarovanja in zanje ni treba plačati.

Zdravstvena napotnica
Zdravstvena napotnica: Zdravnik vas napoti na specialistični pregled ali poseg.

 

Stopnja nujnosti zdravstvene napotnice 

Na podlagi našega zdravstvenega stanja in možnosti napredovanja težav bo napotitveni zdravnik določil stopnjo nujnosti na zdravstveni napotnici. Razlikujemo redno, hitro, zelo hitro in nujno zdravstveno napotnico.

 

Redna zdravstvena napotnica je dodeljena takrat, ko zdravstveno stanje pacienta zahteva obravnavo prej kot v 6 mesecih od predložitve napotnice. Od njene izdaje je redna napotnica veljavna 14 dni.

 

Hitra zdravstvena napotnica je izdana takrat, ko zdravstveno stanje zahteva obravnavo prej kot v 3 mesecih od predložitve napotnice. Kakor redna je tudi hitra napotnica veljavna 14 dni od njene izdaje.

 

Zelo hitra zdravstvena napotnica je dodeljena takrat, ko je stanje pacienta tako resno, da je obravnava zahtevana prej kot v 14 dneh od predložitve napotnice. Napotnica je veljavna 5 dni od njene izdaje.

 

Nujna zdravstvena napotnica je izdana v primerih nujne medicinske ali zobozdravstvene pomoči ter nujnega zdravljenja in neodložljive zdravstvene ali zobozdravstvene storitve. Pomoč oz. storitev mora biti izvedena v roku 24 ur od predložitve napotnice. Gre za edino napotnico, ki ni predmet čakalne dobe oz. čakalnega seznama.

 

Ker je zahtevana izvedba zdravstvene storitve pri nujnih napotnicah izredno hitra, je tudi njena veljavnost omejena: velja namreč do naslednjega dne do polnoči.

 

Ob sumu na maligno bolezen zdravnik pacientu vedno določi stopnjo nujnosti »zelo hitro« ali »nujno«.

 

V primeru, da je najdaljša dopustna čakalna doba presežena, se lahko obrnete na zastopnika pacientovih pravic ali NIJZ.

 

Izjeme glede najdaljše dopustne čakalne dobe 

Glede najdaljše dopustne čakalne dobe pri stopnji nujnosti “hitro” ali “redno” veljajo skladno s Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, nekatere izjeme, in sicer zar:

 • za začetek ortodontskega zdravljenja: 6 mesecev,
 • za izdelavo protetičnih nadomestkov: 6 mesecev po zaključeni sanaciji zobovja,
 • za ortopedske operacije: 12 mesecev,
 • za operacije krčnih žil: 12 mesecev,
 • za oralno in maksilofacialno kirurgijo: 12 mesecev,
 • za prvi pregled na področju revmatologije: 12 mesecev za stopnjo nujnosti redno.

V izjemah so zajete tiste storitve, ki imajo trenutno izredno visoko število čakajočih pacientov in omejene zdravstvene kapacitete.

Omejitev glede najdaljše dopustne čakalne dobe prav tako ne velja, če pacient želi, da se zdravstvena storitev opravi pri točno določenem izvajalcu, ne glede na njihovo zasedenost. Omejitev ne velja tudi, če pacient uveljavlja pravico do nadomestnega termina.

 

Uveljavljanje zdravstvene napotnice 

Za zdravstveno storitev se lahko preko napotnice naročimo na več različnih načinov, odvisno od tega, kateri nam je najbolj priročen. Večina pacientov se odloči ali za telefonsko ali spletno naročanje na portalu https://cakalnedobe.ezdrav.si. Uporablja ga vedno več pacientov, saj je naročanje tukaj najenostavnejše.

 

Pri telefonskem naročanju nam lahko točen datum sporočijo takoj, med klicem, naknadno pa nam po pošti pošljejo še vso potrebno dokumentacijo (vprašalniki, dovoljenja, informacije o pregledu ipd.).

 

Pri spletnem naročanju v spletni obrazec vnesemo zahtevane podatke, nato pa si izberemo želenega specialista. Na spletu je razviden generičen termin, znotraj katerega lahko predvidevamo, da bo določen datum obravnave. Točen datum in dotično dokumentacijo prejmemo po pošti naknadno, in sicer na naslov, ki je naveden v bazi podatkov ZZZS.

 

Poleg naštetih možnosti poznamo še:

 • Naročanje po pošti: Napotnico pošljemo na naslov izbranega izvajalca, ki nam nato nazaj posreduje informacije o določenem datumu z vso dotično dokumentacijo.
 • Osebno naročanje: Pri izbranem izvajalcu se zglasimo osebno in napotnico oddamo pristojnemu osebju. Slednje nam določi datum pregleda ali posega in nam preda vso dotično dokumentacijo.
Zdravstvena napotnica
Zdravstvena napotnica: Možnosti naročanja

 

Težave pri uveljavljanju napotnic 

Ko napotnico uveljavljamo, moramo vedeti, da ima ta omejeno veljavnost in da je ne moremo uveljavljati za drugo zdravstveno storitev, temveč le za tisto, ki je na napotnici navedena.

 

Kot že omenjeno, nam lahko zdravstveni izvajalec dodeli nadomestni termin, če se na prvega iz kakršnihkoli razlogov ne moremo odzvati. Včasih se sicer zgodi tudi to, da moramo termin obiska odpovedati tik pred zdajci. Med objektivne razloge za dopustno poznejšo odpoved termina štejemo:

 

 • nepričakovano hospitalizacijo pacienta ali ožjega družinskega člana,
 • nenadno bolezen ali poškodbo pacienta ali ožjega družinskega člana,
 • smrt ožjega družinskega člana pacienta.

 

Odvisno od dane situacije bo treba preveriti možnost nadomestnega termina. Če bo vaša napotnica v tem času potekla, se morate zglasiti pri napotitvenem zdravniku, ki presodi, ali je za zdravstveno storitev treba izdati novo napotnico.

 

Čakalne dobe in samoplačniške storitve

Trenutno stanje čakalnih dob lahko redno spremljamo tako na naši spletni strani kot spletni strani NIJZ in v njihovih mesečnih poročilih. Na nekatere storitve sicer niti z redno napotnico ni treba čakati predolgo, nekatere pa so težje dosegljive.

Čakalne dobe za najbolj iskane zdravstvene storitve na portalu čakalneDobe.si 

Storitev
Čakalne dobe:
Redno Hitro Zelo Hitro
Ultrazvok (UZ) vratnih žil do 395 dni do 365 dni do 157 dni
Dermatološki pregled – prvi do 545 dni do 180 dni do 4 dni
Kardiološki pregled – prvi do 698 dni do 422 dni do 243 dni
Ortopedski pregled – prvi do 395 dni do 302 dni do 122 dni
Nevromišična elektrodiagnostika (tudi elektromiografija EMG) do 423 dni do 243 dni do 172 dni
Ultrazvok (UZ) abdomna do 484 dni do 395 dni do 125 dni
Fizioterapevtska obravnava do 333 dni do 210 dni do 126 dni
Kolonoskopija (razen v okviru SVITa) do 364 dni do 212 dni do 153 dni
Magnetna resonanca / / /

* Povzeto po NIJZ

V takšnih situacijah se lahko odločimo tudi za samoplačniško možnost obiska, ki je v večini primerov izredno hitra. Zanje se odločajo predvsem tisti pacienti, ki čakajo na termine za zdravstvene storitve, ki presegajo najdaljšo dopustno čakalno dobo.

 

V preteklosti smo na primer že pisali o čakalnih dobah za preglede in posege krčnih žil, pri katerih se veliko posameznikov odloči za plačilo zdravstvene storitve iz lastnega žepa. Najhitreje se za samoplačniške preglede odločijo tudi tisti, ki bi drugače dolgo časa čakali na prve in kontrolne preglede, katerih cene se v povprečju gibljejo med 60 in 100 evrov.

 

Ne glede na to, za katero od dveh možnosti se boste na koncu odločili, boste do potrebnih zdravstvenih storitev lahko vedno prišli.

Zdravstvena napotnica
Zdravstvena napotnica: Zaradi dolgih čakalnih dob se lahko odločimo tudi za samoplačniški pregled.

Eva Konič
Avtorica in raziskovalka na področju javnega in zasebnega zdravstva. Članica ekipe portala ČakalneDobe.si in asistentka v marketingu za podjetje Medifit d.o.o.

Članek izraža stališča avtorja, in ne nujno stališča uredništva portala ČakalneDobe.


Knjige

POGREŠATE ŠE KAKŠNE VSEBINE?

Uredništvo portala ČakalneDobe.si z veseljem prisluhne vašim željam. Če na portalu še ni objavljene vsebine, ki vas zanima, nam jo lahko predlagate s klikom na gumb.

Predlagajte vsebine

ZAPRI ×