Izbira in menjava osebnega zdravnika je zelo pomembna odločitev v našem življenju, saj se zgodi zelo poredko. Kakšni so postopki in kako pristopiti k menjavi ali izbiri osebnega zdravnika, smo več zapisali v spodnjem članku.

 

Kdo je naš osebni zdravnik?

Osebni zdravnik je zdravnik splošne in družinske medicine, ki opravlja zdravniški poklic v sklopu zdravstvenega doma ali zasebne ambulante s koncesijo. Prav tako je osebni zdravnik lahko nekdo, ki je opravil specializacijo iz medicine dela, prometa in športa.

Pri izbranem osebnem zdravniku uveljavljate pravico do storitev osnovne zdravstvene dejavnosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 

Tipi osebnih zdravnikov

 

Otroški in šolski dispanzer

V času otroštva in najstništva za nas poskrbijo splošni družinski zdravniki v otroških in šolskih dispanzerjih. Zdravnika nam sprva izberejo starši ali skrbniki, ki v našem imenu podpišejo izjavo o izbiri zdravnika. Prva menjava nastopi najkasneje v 19. letu starosti, ko je potrebno prestopiti v splošno ambulanto ali dispanzer.
 
kviz zdravje

 

Splošna ambulanta

Po izpolnjenem 19. letu starosti je potrebno osebnega zdravnika menjati. Izbiramo lahko med zdravniki splošne družinske medicine ali specialisti medicine dela, prometa in športa. Ti se ponavadi nahajajo v zdravstvenih domovih ali v zasebnih ambulantah, kjer opravljajo zdravstveno dejavnost s koncesijo.

 

Moj osebni zdravnik
Moj osebni zdravnik: Kdaj ga izberemo in kdaj zamenjamo?

 

Kako izberemo osebnega zdravnika?

Osebnega zdravnika izberemo v svojem domačem kraju zato, da nam je čimbolj dostopen. Izbiramo ga s seznama razpoložljivih zdravnikov, ki ga vsak začetek meseca ažurira ZZZS. Izbira naj poteka med zdravniki iz dotičnega seznama, katerih zasedenost ne presega 110%.

Zdravstveni dom ali zasebno ambulanto lahko kontaktiramo neposredno: na njihov splošni elektronski naslov pošljemo povpraševanje po zdravnikih, ki še sprejemajo paciente ali po specifičnem zdravniku, ki ga želimo izbrati. Na podlagi odgovora in preferenc se lahko potem odločimo za enega izmed razpoložljivih zdravnikov.

 

Priporočila in zasedenost zdravnikov

V primeru, da imate priporočilo prijatelja ali družinskega člana, še ne pomeni, da vas bo zdravnik lahko sprejel. Trenutno v Sloveniji deluje cca. 1.500 osebnih zdravnikov, tako v splošnih kot otroških in šolskih dispanzerjih, kar pomeni, da vsak v povprečju prevzame nad 2.000 pacientov. Zaradi nesorazmerja med številom osebnih zdravnikov in pacientov obstaja možnost, da priporočeni zdravnik ne bo več sprejemal pacientov.

V primeru, da vseeno želimo specifičnega zdravnika, ki trenutno ne sprejema novih pacientov, lahko prosite, da vas vpišejo na njihovo interno čakalno listo. V vmesnem času si lahko izberete drugega zdravnika, ko pridete na vrsto, pa se lahko odločite ali je menjava smiselna ali ne.

 

Kako postopamo pri menjavi zdravnika?

Pred samo menjavo se seveda o tem pogovorimo tudi s trenutnim osebnim zdravnikom. Lahko mu vnaprej sporočimo, da bomo kmalu zamenjali zdravnika, po želji lahko navedemo tudi razloge, zakaj smo se tako odločili. Vaš osebni zdravnik vam lahko na podlagi želja in lokacije, svetuje katerega od njemu poznanih zdravnikov.

V vaši trenutni in novi ambulanti vam bodo ponudili vse informacije o samem postopku menjave zdravnika. Splošno velja, da se opravi prenos zdravstvene dokumentacije in vašega kartona iz ene ambulante neposredno v drugo, kar pomeni, da dokumentacije in kartona ne boste izročali osebno. Prav tako vas bo novi zdravnik prosil za podpis izjave o izbiri novega zdravnika, katero hranijo v ambulanti.

 

Kdaj lahko zamenjamo osebnega zdravnika?

Za menjavo zdravnika se ponavadi odločimo v času študija ali ko se preselimo v drug kraj, ki je od trenutnega osebnega zdravnika preveč oddaljen.

Prav tako lahko pride do zamenjave osebnega zdravnika takrat, ko dotični zdravnik odide v pokoj in ne opravlja več zdravstvene dejavnosti.

Čeprav redko, se lahko zgodi, da opravimo zamenjavo zdravnika iz osebnih vzgibov (z zdravnikom se ne razumemo, nam ne odgovarja).

 

Kdaj je primerno osebnega zdravnika zamenjati:

  • ko se preselimo v drug kraj za daljše obdobje ali za stalno;
  • ko med nami in našim osebnim zdravnikom pride do resnih konfliktov, katerih ne moremo rešiti;
  • ko osebni zdravnik preneha z zdravstvenim delom (zaradi upokojitve, bolezni, drugega razloga).

Kdaj osebnega zdravnika ne menjamo:

  • naša selitev ali večja oddaljenost od osebnega zdravnika je kratkotrajna;
  • v času študija menjava osebnega zdravnika ni potrebna, če se po zaključku študija nameravamo vrniti;
  • razpoložljivost zdravnikov v novem kraju je omejena, posledično je menjava zdravnika lahko otežena oz. nesmiselna.

V vseh naštetih primerih je potrebno vedno pretehtati dane možnosti in kaj je najboljše za nas. Upoštevati moramo tudi generalno pravilo, da lahko osebnega zdravnika menjamo šele po preteku enega leta.

 

Izjema k temu pravilu so situacije, ko:

  • pride do nesporazumov, zaradi katerih ste izgubili zaupanje v svojega osebnega zdravnika,
  • predlaga zamenjavo osebni zdravnik sam, ker zaradi vašega neprimernega odnosa ali nespoštovanja navodil in postopkov za zdravljenje ne more uspešno in odgovorno opravljati svojega dela,
  • se nenadno ali ponovno preselite v drug kraj (za stalno ali za daljše obdobje),
  • Zdravniška zbornica ali Ministrstvo za zdravje na vašo zahtevo, zahtevo vaših svojcev ali delodajalca ugotovi, da postopki diagnostike, zdravljenja ali rehabilitacije niso bili v skladu z doktrinarnimi strokovnimi usmeritvami.

 

Moj osebni zdravnik
Moj osebni zdravnik: Menjava osebnega zdravnika mora biti premišljena.

 

 

Zasebniki s koncesijo

V Sloveniji imamo poleg osebnih zdravnikov v zdravstvenih domovih na razpolago tudi zasebne zdravnike s koncesijo. Ti so vključeni v splošni seznam osebnih zdravnikov, pripravljenem s strani ZZZS. Ker delo poteka koncesijsko, je strošek zdravljenja pri zasebnih ambulantah krit iz zdravstvenega zavarovanja, razen v primeru opravljanja zdravstvenih storitev izven delovnega časa ambulante.

Pomembna informacija za tiste, ki se boste do zdravnika vozili: stroškov prevoza ali poti do osebnega zdravnika ZZZS ne krije, tako da kot pacient ne morete zahtevati povračila potnih stroškov.

 

Študentje in študentske ambulante

Študentje imate v času študija na razpolago tudi študentske ambulante, v katerih si lahko za čas študija izberete osebnega zdravnika. Marsikdo, ki začne študirati z 19. letom starosti, zamenja zdravnika v šolskem dispanzerju za zdravnika v študentski ambulanti, saj je ta lažje dostopna kot osebni zdravnik v domačem kraju.

V študentskih zdravstvenih domovih so, poleg osebnih zdravnikov, na razpolago tudi ginekologi in zobozdravniki. Pomembno je le, da imate pri sebi zdravstveno izkaznico in da upoštevate navodila lečečega zdravnika.

 

Izbira je vaša

Izbira novega osebnega zdravnika je pomembna odločitev, saj vas bo izbrani zdravnik verjetno spremljal kar precejšnji del življenja. Naj bo zato dobro premišljena.

 


Eva Konič
Avtorica in raziskovalka na področju javnega in zasebnega zdravstva. Članica ekipe portala ČakalneDobe.si in asistentka v marketingu za podjetje Medifit d.o.o.

Članek izraža stališča avtorja, in ne nujno stališča uredništva portala ČakalneDobe.


Knjige

POGREŠATE ŠE KAKŠNE VSEBINE?

Uredništvo portala ČakalneDobe.si z veseljem prisluhne vašim željam. Če na portalu še ni objavljene vsebine, ki vas zanima, nam jo lahko predlagate s klikom na gumb.

Predlagajte vsebine

ZAPRI ×