Porodniški dopust ali materinski dopust je čas, namenjen družini, da se pripravi na prihod otroka. Novorojeni družinski član potrebuje prav v prvih dneh veliko nege in varstva. Država zato priznava pravico do materinskega dopusta za zagotavljanje čim boljših pogojev ob rojstvu otroka in po njem. Zdravje matere in novorojenčka sta tako najpomembnejša dejavnika. V slednjem članku bomo pisali o porodniškem dopustu. Za ČakalneDobe.si je porodniški dopust predstavila diplomirana sociologinja, zaposlena pri centru za socialno delo Ljubljana, Nataša Škrjanc.

 

Materinski, očetovski in starševski dopust

Materinski dopust je pravica matere do stopetih dni dopusta, namenjenega spoznavanju otroka in navajanju na novo družinsko življenje. Petnajst dni je obveznih, najprej pa lahko porodniški dopust nastopi osemindvajset dni pred predvidenim rokom za rojstvo prihajajočega otroka, ki ga določi ginekolog. Nedonošeni dojenčki in njihove mame lahko materinski dopust izjemoma uveljavijo prej, in sicer zaradi zagotavljanja zdravja in varstva otroka.

Očetovski dopust je dopust, ki pripada očetu, in traja trideset dni. Očetovski dopust lahko oče začne uveljavljati z rojstvom otroka, ki traja petnajst dni, preostanek pa do trideset dni pred otrokovim vstopom v prvi razred. Dotični dopust lahko izkoristi vsakršna oseba, ki varuje in neguje otroka, in sicer zunajzakonski partner, druga oseba ali partner istospolne družine.

Starševski dopust je dopust, ki pripada vsakemu izmed obeh staršev, in sicer v izmeri stotridesetih dni, v celoti dvesto šestdeset dni na družino. Starševski dopust pomeni delno ali polno odsotnost iz dela. Sto trideset dni, namenjenih materi, je lahko prenosljivih na očeta, izmed katerih je trideset obveznih, sto pa jih lahko mati preda očetu. Oče ima lahko tako največ dvesto trideset dni starševskega dopusta. V nasprotnem primeru, ko oče preda dopust materi, lahko le-ta izkoristi vseh dvesto šestdeset dni. Ravno tako kot pri materinskem dopustu tako tudi pri starševskem veljajo izjeme. Dodatnih petinsedemdeset dni dopusta pripada staršem nedonošenčkov, dvojčkov, staršem več otrok ali tistim s posebnimi potrebami.

 

Porodniški dopust: V času, ko je eden izmed staršev na materinskem, očetovskem ali starševskem dopustu, je upravičen do denarnega nadomestila, ki znaša stoodstotni delež osnove.
Porodniški dopust: V času, ko je eden izmed staršev na porodniškem dopustu, je upravičen do denarnega nadomestila, ki znaša stoodstotni delež osnove. 

 

V času, ko je eden izmed staršev na materinskem, očetovskem ali starševskem dopustu, je upravičen do denarnega nadomestila, ki znaša stoodstotni delež osnove. Pristojni za dodelovanje in določanje denarnih vsot nadomestil so centri za socialno delo, ki podatke pridobijo sami preko Finančne uprave Slovenije. Starši, ki niso zavarovani za starševsko varstvo, so prav tako upravičeni do starševskega dodatka za čas odsotnosti, pa tudi do pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pogoj za pridobitev dodatka je stalno prebivališče v Sloveniji, hkrati pa enak pogoj velja tudi za pridobitev enkratne pomoči ob rojstvu otroka. Enkratni znesek dvesto šestinosemdeset evrov in šestinsedemdeset centov je namenjen za nakup potrebne opreme za novorojenčka. Poleg že naštetih nadomestil se matere lahko prijavijo za nadomestilo odmora v času dojenja, ki velja za eno uro dojenja do osemnajstega meseca starosti.

 

Kdaj uveljavljati pravice?

Na spletni strani Republike Slovenije  lahko zasledimo:

  • materinski dopust lahko uveljavljamo šestdeset dni pred predvidenim rokom za porod oz. najkasneje do nastopa materinskega dopusta, torej z rojstvom otroka;
  • pravica do očetovskega dopusta se uveljavlja po rojstvu otroka, starševski dopust pa sočasno z materinskim ali najkasneje trideset dni pred iztekom materinskega dopusta;
  • enkratno pomoč ob rojstvu otroka uveljavljamo najprej oz. najkasneje šestdeset dni pred oz. po rojstvu otroka;
  • starševski dodatek uveljavljamo najprej oz. najkasneje trideset dni pred oz. po rojstvu otroka.

 

Materinski dopust

Materinski dopust predstavlja polno odsotnost matere, ki se v tem času ukvarja z nego in varstvom novorojenega otroka. Centri za socialno delo Slovenije svetujejo, da se vsaka noseča ženska zglasi na pristojnem centru približno šestdeset dni pred predvidenim rokom poroda. Zaposleni bodo bodočo mater seznanili z nadaljnjimi postopki in pravicami. Zaposlene matere morajo svojega delodajalca o nastopu materinskega dopusta obvestiti najmanj trideset dni pred začetkom oz. najkasneje tri dni po rojstvu otroka.

Nataša pojasni: “Porodniški dopust je za samozaposlene osebe enak statusu zaposlene osebe. Za brezposelne osebe pa je pravica do starševskega dodatka le ob pogoju stalnega bivanja in dejanskega prebivališča v RS za vlagatelja. Starševski dodatek je namenjen materam, ki niso zavarovane za starševsko varstvo in znaša 258,09 € mesečno, upravičenka je za čas trajanja pravice vključena v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pravica traja 365 dni od rojstva otroka. Ob izjemah se pravica podaljšuje enako kot pri starševskem dopustu.”

Vlogo za uveljavljanje pravic ob rojstvu otroka lahko najdete na slednjem spletnem naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/pravice-prejemki-druzine/materinski-dopust.html

 

Porodniški dopust: Materinski dopust predstavlja polno odsotnost matere, ki se v tem času ukvarja z nego in varstvom novorojenega otroka.
Porodniški dopust: Materinski dopust predstavlja polno odsotnost matere, ki se v tem času ukvarja z nego in varstvom novorojenega otroka.

Ana Šuligoj, novinarka
Novinarka, ki jo zanimajo ljudje, njihove zgodbe in dejstva. Članica ekipe portala ČakalneDobe.si

Članek izraža stališča avtorja, in ne nujno stališča uredništva portala ČakalneDobe.


Preberite tudi

Kako spodbuditi razvoj govora otrok?

Naši malčki spregovorijo prve besede že okoli prvega leta starosti, a njihova komunikacija z okolico poteka že vse od rojstva. Kako spodbudimo razvoj govora pri otrocih in zakaj je to tako pomembno, si lahko preberete v prispevku dr. Nere Božin.

Psihomotorični in psihosocialni razvoj otroka
Psihomotorični in psihosocialni razvoj otroka
Otroci
Psihologija
Življenjski slog

Urška Kužner se je tokrat poglobila v psihomotorični in psihosocialni razvoj otrok do 6. leta starosti. Kdaj otrok prehaja med različnimi razvojnimi mejniki in kdaj razvoj odstopa od normalnega? Več v spodnjem prispevku.

Knjige

POGREŠATE ŠE KAKŠNE VSEBINE?

Uredništvo portala ČakalneDobe.si z veseljem prisluhne vašim željam. Če na portalu še ni objavljene vsebine, ki vas zanima, nam jo lahko predlagate s klikom na gumb.

Predlagajte vsebine

ZAPRI ×