Fizioterapija na delovni nalog v javnem zdravstvu

Storitve v javnem zdravstvu so dostopne le na podlagi delovnega naloga, ki ga izda zdravnik. Na njem opredeli stanje pacienta v skladu z Mednarodno klasifikacijo bolezni, na primer »lumbalgija«, kar pomeni bolečina v ledvenem delu hrbtenice. 


Uporabnik fizioterapevtskih storitev (pacient) odda delovni nalog izvajalcu, ki je del javnega zdravstvenega sistema. To so točno določeni zdravstveni zavodi/organizacije (na primer bolnišnice, zdravstveni domovi, zdravilišča) in zasebniki s koncesijo. Skladno s čakalno dobo ambulante bo nato obveščen o terminu za prvo obravnavo. 


Čakalne dobe so odvisne od letnega programa zdravstvenih storitev in potrebnih finančnih sredstev, ki so v omejenem obsegu, krije pa jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Pri fizioterapevtski obravnavi, ki jo krije ZZZS, je fizioterapevt omejen na napotitveno stanje pacienta, število obravnav in nabor postopkov, ki se izvajajo v okviru predpisanega časovnega normativa. Sočasno mora urediti še administrativna opravila, da lahko z obravnavo sploh začne.


Za dosego normativa mora fizioterapevt obravnavati več pacientov hkrati, kar pomeni manj časa za individualno obravnavo in posledično več postopkov iz nabora instrumentalne terapije ali terapije z aparaturami (na primer laser, TENS, UZ, magnetoterapija). 


Te omejitve upočasnijo okrevanja, vplivajo na čas trajanja in izid rehabilitacije ter 
podaljšujejo bolniški stalež ali vrnitev v vsakdan in športne aktivnosti. 

Fizioterapija na napotnico


Samoplačniška fizioterapija v zasebnem zdravstvu

Samoplačniška fizioterapija je za pacienta dostopna neposredno, kar pomeni, da se v primeru težav lahko obrne neposredno na izvajalca in zato ne potrebuje delovnega naloga. Za storitve, ki jih opravi pri zasebnih zdravstvenih izvajalcih, je plačnik sam ali pa terapije krije zavarovalnica, če ima z njimi sklenjeno ustrezno pogodbo. Zavarovalnice, ki vam krijejo tudi fizioterapijo, so še Generali, Triglav, Vzajemna in druge.


Sodobna manualna fizioterapija temelji na z dokazi podprti praksi, kar pomeni, da se posameznemu pacientu nudi
najboljše  mogoče zdravljenje  glede na najnovejša dognanja stroke. Fizioterapevtska obravnava je individualna in zajema pogovor s pacientom, usmerjen pregled s sodobnimi ortopedskimi testi ter uporabo različnih terapevtskih postopkov s ciljem izboljšati ali povrniti funkcionalne sposobnosti. 


Z zbranimi ugotovitvami in kliničnim osmišljanjem fizioterapevt poišče vzrok za opisane težave ter določi najprimernejšo terapijo. To sestavljajo različne tehnike manualne terapije in
terapevtske vaje, ki so osebno prilagojene. Dopolnjujejo jo lahko tudi nasveti in druge usmeritve za izboljšanje stanja. 

Možnost takojšnjega obiska ali posveta pri fizioterapevtu prinaša številne prednosti. Usmerjena terapija omogoča hitrejšo in učinkovitejšo rehabilitacijo, kar skrajša bolniški stalež ali omogoči, da pacient ni odsoten z dela. 


Takšen pristop omogoča bistveno hitrejšo napotitev tudi do specialista in na slikovno diagnostiko, če fizioterapevt oceni, da bi jo potrebovali. Opravite jo lahko samoplačniško, prek zavarovalnice ali v javni mreži izvajalcev.


Čeprav bi si vsi želeli 
brezplačne fizioterapije, pa z normativi v javnem zdravstvu žal ni mogoče dosegati tako hitrih in uspešnih rehabilitacijskih izidov. 


Zasebna
ambulanta za fizioterapijo, ki izvaja sodobno manualno fizioterapijo, je Fizioterapija ENO v Ljubljani. V primeru omejitve dostopa zaradi epidemioloških razmer in drugih dejavnikov lahko z vami vzpostavijo tudi ePosvet na daljavo.


Izkušnje imajo z uporabniki v različnih življenjskih obdobjih, z različnimi telesnimi zmožnostmi in spretnostmi. So tudi
Olimpijski referenčni športnomedicinski center z izkušnjami in znanjem za obravnavo vrhunskih športnikov. 

Potrebujete samoplačniško manualno terapijo?

Svetujemo vam, da se naročite na pregled pri preverjenih specialistih iz Fizioterapija Eno

fizioterapija eno - manualna fizioterapija

Fizioterapija Eno se je odprla z namenom nudenja kakovostne, z dokazi (kliničnimi študijami) podprte fizioterapije in rehabilitacije. Obravnavajo vas multidisciplinarno, kar pomeni, da fizioterapevt glede na anamnezo in prvi pregled po potrebi vzpostavi sodelovanje z drugimi strokovnjaki.

Izberite termin in se naročite na pregled. 

Knjige

POGREŠATE ŠE KAKŠNE VSEBINE?

Uredništvo portala ČakalneDobe.si z veseljem prisluhne vašim željam. Če na portalu še ni objavljene vsebine, ki vas zanima, nam jo lahko predlagate s klikom na gumb.

Predlagajte vsebine

ZAPRI ×