Redno Hitro Zelo H. Samoplačniško
Lavričeva 1, 2000 Maribor
37 dni *
37 dni *
24 dni *
DA
Oglas:
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
335 dni *
243 dni *
85 dni *
NE