Kaj je evropska zdravstvena kartica?

Evropska zdravstvena kartica ali evropska kartica zdravstvenega zavarovanja je dokument, s katerim si lahko zagotovimo osnovno zdravstveno nego in pomoč v tujini.

Njena raba je omejena na:

 • države članice Evropske unije,
 • države članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP): Islandijo, Liechtenstein in Norveško,
 • Švico, Republiko Severno Makedonijo, Republiko Srbijo, Črno Goro, Bosno in Hercegovino ter Avstralijo.

Izven navedenega sklopa držav evropska zdravstvena kartica ne velja.

 

Izgled evropske zdravstvene kartice

Evropska zdravstvena kartica ima enoten izgled v vseh državah EU. Na njej so navedeni zgolj omejeni osebni podatki nosilca kartice: ime, priimek, osebna identifikacijska številka in datum rojstva.

 

Evropska zdravstvena izkaznica
                                               Kartica evropskega zdravstvenega zavaorvanja

 

Naročanje evropske zdravstvene kartice

Evropsko kartico lahko naročite zase ali za več oseb neposredno na spletni strani ZZZS. Pogoj za naročanje kartice je zgolj urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Če niste prepričani, ali je vaše zavarovanje urejeno, omogoča ZZZS tudi preverjanje statusa zavarovanja na njihovi spletni strani.

 

Kartico je potrebno naročiti vsaj 4 delovne dni pred odhodom v tujino, v poletnih mesecih pa vsaj 7 delovnih dni pred odhodom, saj je zahtevkov veliko več kot preostanek leta. Če že imate evropsko kartico, ki je pred pretekom, lahko novo naročite tudi do 30 dni pred pretekom stare.

 

Vsak družinski član mora imeti na potovanju svojo evropsko kartico, kar pomeni, da je potrebno mladoletnim popotnikom urediti svoje kartice.

 

Naročene kartice so odposlane posamično. Vsak naročnik bo torej prejel ločeno pošiljko Zato ni nujno, da bodo vsi naročniki prejeli kartico na isti dan, čeprav je bilo naročilo oddano istočasno.

 

V primeru, da kartice niste naročili pravočasno, se lahko oglasite na vam najbližji pristojni območni enoti ali izpostavi ZZZS, kjer vam bodo izdali certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

 

Veljavnost evropske zdravstvene kartice

Veljavnost kartice je odvisna od veljavnosti vašega obveznega zavarovanja in trenutnega statusa. Kartica je lahko veljavna najmanj 30 dni, največ pa eno leto.

 

 • Študentje: največ za študijsko leto oz. predviden čas študija ali strokovnega izpopolnjevanja v tujini.
 • Zaposleni: največ za 1 leto, vendar ne več od časa trajanja pogodbe za določen čas, če niste zaposleni za nedoločen čas.
 • Nezaposleni: za trajanje odločbe in statusa nezaposlenosti, ponavadi 30 dni.
 • Upokojenci: največ 5 let; nanje so lahko vezani tudi drugi družinski člani in otroci do dopolnjenega 18. leta, če sami niso zavarovanci.

 

Za začetek veljavnosti kartice se šteje naslednji dan po datumu naročila.

 

Evropska zdravstvena izkaznica
Evropska zdravstvena izkaznica: Kdaj jo je potrebno naročiti?

 

Katere storitve krije evropska zdravstvena kartica?

Zdravstvene storitve v tujini so lahko brezplačne ali plačljive, odvisno od zakonodaje specifične države, v kateri se začasno nahajate. Posledično so postopki uveljavljanja zdravstvenih storitev lahko zelo različni.

 

V splošnem velja, da evropska zdravstvena izkaznica krije nujne zdravstvene storitvev vseh zgoraj naštetih državah. V primeru, da je potrebno za storitve plačati vnaprej, lahko zaprosite za povračilo stroškov zdravljenja. Kartica namreč jamči povračilo stroškov nujnih zdravstvenih storitev. Povračila ste lahko deležni že v državi, kjer ste storitve koristili, ali kasneje ob povratku doma s strani ZZZS.

 

Pred vsakim potovanjem priporočamo, da si dobro ogledate tudi spletno stran evropske komisije, kjer lahko z izbiro države potovanja pridobite vse specifične informacije o kontaktih, stroških in kritjih zdravljenja. Če iskanih informacij ne najdete, lahko kadarkoli kontaktirate navedenega nosilca zdravstvenega zavarovanja v državi, kamor potujete.

 

Javno zdravstvo in zasebni zdravniki

Povsod, kjer lahko uveljavljate evropsko zdravstveno kartico, vam je omogočen dostop do zdravnikov v sklopu nujne medicinske pomoči, urgentnih centrov in javnih zdravstvenih ter zobozdravstvenih ustanov.

 

Za storitev boste morali plačati iz lastnega žepa in brez možnosti povračila le takrat, ko se odločite za zdravljenje pri zasebnem zdravstvenem izvajalcu. Predlagamo, da se pri zasebnih izvajalcih še  pred pregledom ali zdravljenjem dobro pozanimate o ceniku in plačljivih storitvah. Le na takšen način se boste lahko prepričali, da ne bo nepredvidenih stroškov in se izognili morebitni nejevolji.

 

Česa ne krije evropska zdravstvena kartica

Včasih pozabimo, da razen izključno nujno potrebnih zdravstvenih storitev evropska zdravstvena kartica ne nadomešča naše slovenske zdravstvene kartice. To pomeni, da ne moremo in ne smemo pričakovati enakega obsega zdravstvenih storitev, kot smo jih deležni doma.

 

Prav tako je potrebno izpostaviti, da imamo v Sloveniji veliko število brezplačnih zdravstvenih storitev, medtem ko so v tujini tudi za lokalno prebivalstvo plačljive.

 

Če povzamemo, kartica evropskega zdravstvenega zavarovanja:

 

 • ni nadomestilo za turistično zavarovanje,
 • ne krije načrtovanega zdravljenja v tujini,
 • ne zagotavlja vedno in povsod brezplačnih storitev,
 • ne krije stroškov prevoza zaradi poškodbe na smučišču v večini tujih držav,
 • ne krije stroškov prevoza iz tujine domov v Slovenijo,
 • ne krije stroškov poroda v tujih državah, če smo ga načrtovali v tujini,
 • ne krije stroškov zdravstvenih storitev, ki jih nudijo turistične ambulante na Hrvaškem.

 

Evropska zdravstvena izkaznica
Evropska zdravstvena izkaznica: Katere zdravstvene storitve sploh krije?

 

Po toči je zvoniti prepozno, zato z glavo v tujino!

Naj si bo to že vaše stoto ali prvo potovanje v tujino, vedno se je potrebno dobro pozanimati še pred potovanjem, kako in kam po zdravstveno pomoč. Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja je ključni del vaše zdravstvene varnosti, zato jo le naročite pravočasno in je ne pozabite doma.

 

V primeru, da se vam kaj zgodi v tujini, se lahko vedno obrnete na javno zdravstveno osebje, na lokalnega nosilca zdravstvenega zavarovanja, na naš ZZZS ali na spletno stran evropske komisije. Bodite pripravljeni na najhujše, a uživajte, kot da se ne bo zgodilo nič.

 

 

Evropska zdravstvena izkaznica
Evropska zdravstvena izkaznica: Bodite v tujini zavarovani in brez skrbi!

 

 

 


Eva Konič
Avtorica in raziskovalka na področju javnega in zasebnega zdravstva. Članica ekipe portala ČakalneDobe.si in asistentka v marketingu za podjetje Medifit d.o.o.

Članek izraža stališča avtorja, in ne nujno stališča uredništva portala ČakalneDobe.