Redno Hitro Zelo H. Samoplačniško
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
237 dni *
82 dni *
238 dni *
NE
Oglas:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
237 dni *
207 dni *
79 dni *
NE