Redno Hitro Zelo H. Samoplačniško
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
21 dni *
20 dni *
3 dni *
NE
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
4 dni *
3 dni *
3 dni *
NE
Oglas:
Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice
65 dni *
34 dni *
3 dni *
DA
Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
NE
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
127 dni *
81 dni *
34 dni *
NE