Redno Hitro Zelo H. Samoplačniško
Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana
228 dni *
52 dni *
39 dni *
NE
Oglas:
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
182 dni *
143 dni *
53 dni *
NE
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
84 dni *
23 dni *
23 dni *
NE