Redno Hitro Zelo H. Samoplačniško
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
113 dni *
82 dni *
36 dni *
NE
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
4 dni *
21 dni *
36 dni *
NE
Oglas:
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
210 dni *
82 dni *
22 dni *
NE
Celovška cesta 4, 1000 Ljubljana
227 dni *
51 dni *
37 dni *
NE