Redno Hitro Zelo H. Samoplačniško
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
21 dni *
20 dni *
20 dni *
NE
Oglas:
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
35 dni *
20 dni *
20 dni *
NE