Redno Hitro Zelo H. Samoplačniško
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
23 dni *
23 dni *
24 dni *
NE
Polje 40, 6310 Izola
115 dni *
67 dni *
24 dni *
NE
Oglas:
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
0 dni *
0 dni *
0 dni *
NE
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
23 dni *
23 dni *
7 dni *
NE