Redno Hitro Zelo H. Samoplačniško
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
107 dni *
106 dni *
108 dni *
NE
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
174 dni *
120 dni *
46 dni *
NE
Oglas:
Polje 40, 6310 Izola
90 dni *
75 dni *
30 dni *
NE
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
59 dni *
58 dni *
30 dni *
NE