Redno Hitro Zelo H. Samoplačniško
Zaloška 7, 1000 Ljubljana
55 dni *
25 dni *
24 dni *
NE
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
55 dni *
69 dni *
24 dni *
NE
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
3 dni *
1 dni *
1 dni *
NE
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
176 dni *
86 dni *
7 dni *
NE
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
55 dni *
25 dni *
24 dni *
NE
Oglas:
55 dni *
25 dni *
24 dni *
NE
Pod skalo 4, 4260 Bled
8 dni *
8 dni *
7 dni *
NE
Zdraviliški trg 9, 3250 Rogaška Slatina
? *
? *
38 dni *
DA