Redno Hitro Zelo H. Samoplačniško
Zaloška 7, 1000 Ljubljana
51 dni *
23 dni *
21 dni *
NE
Medicinski center Iatros
Parmova ulica 51, 1000 Ljubljana
113 dni *
115 dni *
113 dni *
NE
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
4 dni *
6 dni *
? *
NE
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
51 dni *
23 dni *
21 dni *
NE
Pod skalo 4, 4260 Bled
4 dni *
6 dni *
? *
NE
Oglas:
51 dni *
23 dni *
21 dni *
NE
Zdraviliški trg 9, 3250 Rogaška Slatina
4 dni *
6 dni *
4 dni *
NE