Samoplačniško COVID-19 testiranje v Ljubljani
Naroči se

Endoanalni UZ

VZS Šifra: 1979

Priporočeni izvajalci

Zaupanja vredni izvajalci brez čakalnih vrst

Oglas

2 izvajalcev

Redno Hitro Zelo H. Samoplačniško
Medicinski center Iatros
Parmova ulica 51, 1000 Ljubljana
346 dni *
345 dni *
345 dni *
DA
Oglas:
Šlajmerjeva 2, 1000 Ljubljana
168 dni *
167 dni *
/
NE