Redno Hitro Zelo H. Samoplačniško
Bleiweisova cesta 16, 4000 Kranj
153 dni *
112 dni *
? *
DA
Oglas:
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
14 dni *
15 dni *
8 dni *
NE
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
109 dni *
62 dni *
32 dni *
NE