Opis
Specialistična obravnava bolnikov, pri katerih sumimo, da gre za alergijo oz. alergijam podobna stanja.
Oglas

7 storitev

34 izvajalcev

Na napotnico Samoplačniško
Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice
DA
DA
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
DA
NE
Zaloška 7, 1000 Ljubljana
DA
NE
Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
DA
NE
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj
DA
NE
Oglas:
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
DA
NE
Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka
DA
NE
Maistrova ulica 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
DA
NE
Pod gozdom c. I/14, 1290 Grosuplje
DA
NE
Cesta zmage 1, 1410 Zagorje ob Savi
DA
NE
Golnik 36, 4204 Golnik
DA
NE
Topolšica 64, 3326 Topolšica
DA
NE
Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana
DA
NE
Oglas:
Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
DA
NE
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
DA
NE
Gregorčičeva ulica 27A, 9000 Murska Sobota
DA
NE
Cvetkova ulica 12, 9000 Murska Sobota
DA
NE
Opekarniška cesta 15B, 3000 Celje
DA
NE
Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje
DA
NE
Židovska ulica 2, 2000 Maribor
DA
NE
Roška cesta 18, 1330 Kočevje
DA
NE
Oglas:
Lepi pot 14, 1000 Ljubljana
DA
DA
Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
DA
NE
Cesta talcev 10, 1230 Domžale
DA
NE
Košenice 13, 8000 Novo mesto
DA
NE
Cesta M. Tita 78, 4270 Jesenice
DA
NE
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
DA
NE
Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož
DA
NE
Vodnikova 1, 3320 Velenje
DA
NE
Oglas:
Ulica talcev 9, 2000 Maribor
DA
NE
Polje 40, 6310 Izola
DA
NE
Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
DA
NE
Hacquetova ulica 6, 1000 Ljubljana
DA
NE
Ostrovrharjeva ulica 6, 1215 Medvode
DA
NE