Psihološki center Plus Rešitve

Hrastinska pot 42, 8250 Brežice

Psihološka diagnostika otrok in mladostnikov – Plus Rešitve

Ponedeljek
08:00 - 12:00
Torek
08:00 - 12:00
Sreda
08:00 - 12:00
Četrtek
08:00 - 12:00
Petek
08:00 - 12:00
psihološki center plus rešitve

Psihološki center Plus Rešitve je podjetje, ki posameznikom in podjetjem ponuja storitve na področju psihoterapije, psiho-socialnega svetovanja, razvoja in selekcije kadra ter področja psihodiagnostike otrok, mladostnikov in odraslih.

Usposobljeni strokovnjaki, psihologi, psihoterapevti od leta 2007 skrbijo za kakovostno izvedbo storitev preko usposabljanj in timskega dela. Na nas se obračajo posamezniki z izzivi v osebnem ali poklicnem segmentu življenja, podjetniki in HR managerji, ki potrebujejo psihometična testiranja pri izboru primernega kadra ter pri izvedbi različnih analiz in delavnic za zaposlene ter ostali, ki potrebujejo psihodiagnostični pregled otrok, mladostnikov ali odraslih za različne potrebe.

Želite ne pregled v psihološki center Plus rešitve? Oddajte povpraševanje

Psihološka diagnostika otrok in mladostnikov

Psihološka diagnostika in/ali testiranje je namenjeno otrokom in mladostnikom. S postopkom si prizadevamo razumeti vzrok težav in tako lažje načrtovati nadaljnjo podporo, obravnavo ali usmeritev. Cilj teh pregledov je običajno izdelava mnenja za nadaljnjo obravnavo, usmeritev otroka/mladostnika ali pa svetovanje staršem, skrbnikom ter mladostnikom, da bi jim pomagali priti do prave smeri.

Kdaj se odločiti za psihološko diagnostiko?

  • pred vstopom v šolo
  • pri težavah na področju socialnih odnosov
  • pri težavah na področjih učenja, čustvovanja ali/in vedenja
  • pri težavah na področjih pozornosti, aktivnosti in koordinacije

Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje učnih težav

Splošne učne težave razumemo kot raznovrstno skupino manjkajočih sposobnosti, ki se kažejo kot zaostanek v zgodnjem razvoju ali nižjih kognitivnih sposobnostih ter težavah na katerem koli od naslednjih področij: pozornost, pomnjenje, mišljenje, koordinacija, jezik (govor, branje, pisanje), pravopis, računanje, motivacija za učenje, socialne veščine in čustveno dozorevanje. Lahko so povezane z manj razvitimi sposobnostmi za samoregulacijo, drugojezičnostjo, socialno-kulturno drugačnostjo ali socialno-ekonomskimi ovirami.

Pod izrazom “specifične učne težave” razumemo težave, ki otroka ovirajo pri usvajanju osnovnih šolskih veščin (branje, pisanje, in računanje). So notranje narave (nevrofiziološko pogojene) in niso primarno posledica vidnih, slušnih ali motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, čustvenih motenj in ne ustreznega okolja, čeprav se lahko pojavljajo hkrati z njimi. Med specifične učne težave uvrščamo disleksijo, disgrafijo in diskalkulijo.

3 storitve

Redno Hitro Zelo H. Samoplačniško
Psihološka diagnostika otrok
NE
DA
Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje učnih težav
NE
DA
Psihološka diagnostika otrok in mladostnikov
NE
DA
Informacije o čakalnih dobah so pridobljene iz javno dostopnih uradno objavljenih podatkov in so zelo okvirne - odvisne so namreč od trenutnih razmer oziroma povpraševanja po storitvi. Poleg tega je objavljeni podatek lahko starejši od 30 dni. Za točnost objavljenih podatkov na dan, ko potrebujete zdravstveno storitev torej ne moremo odgovarjati.

NATANČEN PODATEK O ČAKALNI DOBI LAHKO PRIDOBITE IZKLJUČNO NEPOSREDNO PRI IZVAJALCU, KO STORITEV POTREBUJETE.