Redno Hitro Zelo H. Samoplačniško
Vodovodna 100, 1000 Ljubljana
243 dni *
156 dni *
38 dni *
14 dni
350,00 €
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
84 dni *
66 dni *
38 dni *
NE
Oglas:
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
212 dni *
114 dni *
54 dni *
NE
Oblakova ulica 5, 3000 Celje
143 dni *
114 dni *
24 dni *
NE
Koroška cesta 172, 2000 Maribor
304 dni *
334 dni *
144 dni *
NE