Redno Hitro Zelo H. Samoplačniško
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
1 dni *
2 dni *
2 dni *
NE
Mlinska ulica 7, 9220 Lendava
82 dni *
83 dni *
83 dni *
NE
Polje 40, 6310 Izola
241 dni *
22 dni *
22 dni *
NE
Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
155 dni *
114 dni *
22 dni *
NE
Ulica bratov Učakar 58, 1000 Ljubljana
172 dni *
114 dni *
52 dni *
NE
Oglas:
Ulica talcev 9, 2000 Maribor
127 dni *
83 dni *
5 dni *
NE
Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje
143 dni *
144 dni *
144 dni *
NE
Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka
51 dni *
36 dni *
22 dni *
NE
Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož
82 dni *
83 dni *
/
NE
Maistrova ulica 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
/
/
/
NE