Splošni pogoji

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

V kolikor ni izrecno drugače določeno, so vse informacije, ki so objavljene na portalu Čakalne dobe, javnega značaja. Vse informacije, ki so vključene ali na tej spletni strani, se lahko spremenijo kadarkoli brez kakršnegakoli predhodnega obvestila.
Ekipa portala Čakalne dobe skrbi za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na portalu, pa vendar ne odgovarjamo za nikakršne nepravilnosti ali morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi uporabniku lahko nastale zaradi napačnih ali netočnih informacij, ki so zašle na portal, ter je naša kazenska in civilna odgovornost izključena.

Besedila, objavljena na naših spletnih straneh nujno ne zajemajo in natančno ne reproducirajo uradnega besedila posameznega dokumenta, posledično je naša kazenska in civilna odgovornost za napake v besedilu izključena. Prav tako ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale.
Hkrati priporočamo, da v kolikor uporabnik sprejema pomembno odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni na naših straneh, naj le ta preveri podatke pri pristojni ustanovi oziroma organizaciji.

Na portalu Čakalne dobe so vključene tudi povezave do drugih spletnih strani javnih ustanov ter drugih pravnih oseb. Za vsebino, obliko in vnesene spremembe na omenjenih spletnih spletnih straneh nikakor ne odgovarjamo in prav tako za objavljene vsebine na teh spletnih straneh ne veljajo ti pogoji uporabe.
Za spremembo vsebine izjave o omejitvi odgovornosti ni potreba vnaprejšnja najava ter strinjanje s strani uporabnikov.

 

OSEBNI PODATKI

Podatki, ki jih oseba, ki se na portalu Čakalne dobe registrira (v nadaljevanju -> Uporabnik) , vnese ob registraciji na naš portal, so namenjeni izključno:

  • za administracijo baze uporabnikov
  • obveščanju uporabnikov o spremembah/novostih na portalu (ob tem ima uporabnik možnost odjave od obveščanja)
  • uporabi za potrebe portala Čakalne dobe in se ne bodo posredovali tretjim osebam (fizičnim in/ali pravnim).

Objave portala Čakalne dobe

Objave na portalu Čakalne dobe so zgolj infomativne narave in ne predstavljajo zdravniškega nasveta. Vsebina ni zamenjava za strokovno medicinsko mnenje, diagnozo ali zdravljenje. V primeru kakršnih koli zdravstvenih težav poiščite nasvet zdravnika ali drugega usposobljenega zdravstvenega delavca. Vse mnenja avtorjev in citiranih virov so lastna in ne odražajo nujno mnenja urednikov portala Čakalne dobe.

Objave, ki jih objavi lastnik portala Čakalne dobe, je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena lastnika portala Čakalne dobe se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.
V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin portala Čakalne dobe se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.
Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin portala Čakalne dobe naredite povezavo na spletno mesto www.cakalnedobe.si.

Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo lastnika portala Čakalne dobe je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.
Razen v zgoraj navedenem primeru je na drugih spletnih mestih in/ali v drugih medijih brez dovoljenja lastnika portala Čakalne dobe prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip in/ali vsebine portala Čakalne dobe.

Objave uporabnikov portala Čakalne dobe

Vsebine uporabnikov so vsa dela (vzdevki, komentarji, fotografije), ki jih uporabnik na kakršenkoli način posreduje prek katerekoli funkcionalnosti portala.
Lastnik portala Čakalne dobe ne preverja verodostojnosti vnesenih podatkov. Za objave odgovarjajo izključno njihovi avtorji.
S posredovanjem vsebin na portal Čakalne dobe uporabnik izrecno dovoli javno objavo te vsebine (dela) v okviru portala Čakalne dobe, in sicer na način in pod temi pogoji in v skladu z navodili za uporabo portala Čakalne dobe, pri čemer s posredovanjem vsebin brezplačno, neizključno in do preklica prenese materialne avtorske pravice na lastnika portala Čakalne dobe, in sicer:

  • vse pravice uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja;
  • vse pravice uporabe dela v netelesni obliki;
  • vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave in pravico vizualne priredbe;
  • vse pravice uporabe primerkov avtorskega dela, to je pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem; vse to za namen objavljanja vsebin v sklopu portala Čakalne dobe.

Uporabnik ne bo zahteval nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin. Uporabnik, ki bo vsebine objavil ali jih posredoval v objavo, je v celoti odgovoren za objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo vsebino, kakovost in skladnost s trenutno veljavnimi zakoni ter drugimi predpisi.
Uporabnik, ki bo posredoval vsebine oziroma bo za to uporabljal portal Čakalne dobe, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil lastniku storitve ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo storitev.
Lastnik portala Čakalne dobe v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavljene vsebine v okviru portala. Uporabnik izrecno zagotavlja, da bo storitev uporabljal zgolj in samo na način, ki ne bo kršil pravic (tako avtorskih kot osebnostnih in drugih pravic) tretjih oseb ali lastnika storitve, da bo portal Čakalne dobe uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi in ga ne bo uporabljal na ali za nedovoljen način ali namen.

Uporabnik v nobenem primeru ne bo v objavo posredoval vsebin, v ali na katerih bodo tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, prav tako pa ne bo posredoval vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bo vsebin posredoval na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bi bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi.
Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da je nosilec vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic v zvezi s posredovanimi vsebinami. Uporabnik se izrecno zavezuje, da bo vse vsebine posredoval ob spoštovanju zakonskih določb.