Zdravju prijazen portal... 💓

Nalaganje Brez rezultatov
Ni rezultatov! Poizkusite prosim z drugimi besedami.

Splošni pogoji

Splošno

Ti pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe portala Čakalne dobe

Osebni podatki

Podatki, ki jih oseba, ki se na portalu Čakalne dobe registrira (v nadaljevanju -> Uporabnik) , vnese ob registraciji na naš portal, so namenjeni izključno:

 • za administracijo baze uporabnikov
 • obveščanju uporabnikov o spremembah/novostih na portalu (ob tem ima uporabnik možnost odjave od obveščanja)
 • uporabi za potrebe portala Čakalne dobe in se ne bodo posredovali tretjim osebam (fizičnim in/ali pravnim).

Pravila obnašanja

Na portalu Čakalne dobe je prepovedano:

 • vsakršna diskriminacija na osnovi rasne, narodnostne, verske ali politične pripadnosti in spolne naravnanosti;
 • izvajanje aktivnosti na portalu Čakalne dobe, ki so v nasprotju z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi;
 • uporaba portala Čakalne dobe za pošiljanje nezaželenih (neprimernih, reklamnih ipd.) sporočil;
 • kakršnokoli nadlegovanje tretjih oseb prek uporabe naših storitev.

Uporaba objav na portalu Čakalne dobe

Objave portala Čakalne dobe

Objave, ki jih objavi lastnik portala Čakalne dobe, je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena lastnika portala Čakalne dobe se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin portala Čakalne dobe se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin portala Čakalne dobe naredite povezavo na spletno mesto www.cakalnedobe.si.

Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo lastnika portala Čakalne dobe je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.

Razen v zgoraj navedenem primeru je na drugih spletnih mestih in/ali v drugih medijih brez dovoljenja lastnika portala Čakalne dobe prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati logotip in/ali vsebine portala Čakalne dobe.

Objave uporabnikov portala Čakalne dobe

Vsebine uporabnikov so vsa dela (vzdevki, komentarji, fotografije), ki jih uporabnik na kakršenkoli način posreduje prek katerekoli funkcionalnosti portala.

Lastnik portala Čakalne dobe ne preverja verodostojnost vnesenih podatkov. Za objave odgovarjajo izključno njihovi avtorji.

S posredovanjem vsebin na portal Čakalne dobe uporabnik izrecno dovoli javno objavo te vsebine (dela) v okviru portala Čakalne dobe, in sicer na način in pod temi pogoji in v skladu z navodili za uporabo portala Čakalne dobe, pri čemer s posredovanjem vsebin brezplačno, neizključno in do preklica na lastnika portala Čakalne dobe prenese materialne avtorske pravice, in sicer:

 • vse pravice uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja;
 • vse pravice uporabe dela v netelesni obliki;
 • vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave in pravico vizualne priredbe;
 • vse pravice uporabe primerkov avtorskega dela, to je pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem; vse to za namen objavljanja vsebin v sklopu portala Čakalne dobe..

Uporabnik ne bo zahteval nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin. Uporabnik, ki bo vsebine objavil ali jih posredoval v objavo, je v celoti odgovoren za objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo vsebino, kakovost in skladnost s trenutno veljavnimi zakoni ter drugimi predpisi.

Uporabnik, ki bo posredoval vsebine oziroma bo za to uporabljal portal Čakalne dobe, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil lastniku storitve ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo storitev.

Lastnik portala Čakalne dobe v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavljene vsebine v okviru portala. Uporabnik izrecno zagotavlja, da bo storitev uporabljal zgolj in samo na način, ki ne bo kršil pravic (tako avtorskih kot osebnostnih in drugih pravic) tretjih oseb ali lastnika storitve, da bo portal Čakalne dobe uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi in ga ne bo uporabljal na ali za nedovoljen način ali namen.

Uporabnik v nobenem primeru ne bo v objavo posredoval vsebin, v ali na katerih bodo tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, prav tako pa ne bo posredoval vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bo vsebin posredoval na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bi bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi.

Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da je nosilec vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic v zvezi s posredovanimi vsebinami. Uporabnik se izrecno zavezuje, da bo vse vsebine posredoval ob spoštovanju zakonskih določb.

Komentarji in ocene uporabnikov

Komentiranje in ocene izvajalcev zdravstvenih storitev ni pravica, pač pa možnost, ki jo omogoča lastnik portala Čakalne dobe. Uporabniki se lahko svobodno zbirajo, sprejemajo in širijo vesti in mnenja, upoštevajoč napotke v nadaljevanju.

Uporabniki, ki želijo objaviti svoje mnenje in poglede v obliki komentarja, se zavezujejo, da:

 • se v komentarjih ocene izvajalca zdravstven storitve držijo teme;
 • se bodo držali e-bontona , da ne bodo uporabljali velikih črk, saj pomenijo kričanje, ne bodo uporabljali okrepljenih črk za celoten prispevek, saj so te namenjene poudarjanju zgolj določenega dela besedil;
 • ne bodo objavljali sporočil z diskriminatorno, zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozečo, obsceno ali katerokoli vsebino, ki lahko prizadene druge uporabnike izvajalce storitev in/ali druge uporabnike portala Čakalne dobe. Prav tako je prepovedano žaljenje oz. blatenje sogovornikov, komentatorjev oz. avtorjev in drugih oseb;
 • ne bodo objavljali reklam, ponavljali praznih ali identičnih sporočil ter izvajali kakršnihkoli drugih dejavnosti, ki so v nasprotju z zakoni in Ustavo Republike Slovenije. Prav tako so prepovedane vse oblike sovražnega govora, pozivanje k nasilju, razširjanju in izražanju rasne, narodnostne, verske ali spolne nestrpnosti;
 • ne bodo uporabljali simbolov, znakov, ki simbolizirajo totalitaristične režime, žalijo ali kako drugače vznemirjajo ljudi;
 • ne bodo objavljali osebnih podatkov drugih oseb, prav tako ne bodo v objavo posredovali vsebin, v katerih bodo tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, ali posredovali vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bodo vsebin posredovali na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bi bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi;
 • bodo v skladu z Zakonom o javni rabi slovenščine (ZJRS) komentirali v slovenskem jeziku, v nasprotnem primeru si lastnik portala pridružuje pravico tovrstne komentarje strojno prevesti, moderirati ali izbrisati;
 • bodo prevzeli odgovornost za svoje objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo kakovost kot tudi vsebino;
 • so nosilci vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic v zvezi s posredovanimi vsebinami;
 • ne bodo zahtevali nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin;
 • bodo v celoti prevzeli odgovornost za škodo, ki bi jo lahko povzročili lastniku storitve ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo storitve.

Lastnik portala Čakalne dobe si pridržuje pravico do pregledovanja, popravljanja in moderiranja komentarjev. Lastnik portala Čakalne dobe ima pravico brez pojasnila odstraniti neprimerne objave uporabnikov portala Čakalne dobe. Prav tako si lastnik portala Čakalne dobe brez pojasnila pridržuje pravico, da lahko kadarkoli trajno ali začasno, delno ali popolno prepreči dostop do možnosti ocenjevanja in komentiranja izvajalca zdravstvenih storitev.