Opis

Ambulanta za ugotavljanje prisotnosti motenj govorno-jezikovne komunikacije, vzroke za njihov nastanek in posledice ter načine njihovega preprečevanja in rehabilitacije.

Oglas

1 storitev

0 izvajalcev