Opis
Specialistična celostna obravnava starostnikov z namenom vzdrževanja aktivnega življenja in zdravljenja njihovih kroničnih bolzeni.
Oglas

3 storitev

4 izvajalcev

Na napotnico Samoplačniško
Zaloška 7, 1000 Ljubljana
DA
NE
Gregorčičeva 5, 3000 Celje
DA
NE
Oglas:
Studenec 48, 1260 Ljubljana - Polje
DA
NE
Ulica talcev 9, 2000 Maribor
DA
NE