Premium profil

Premium profil je namenjen vsem zdravstvenim izvajalcem, ki želite razširiti svoj domet in izpostaviti svoje storitve obiskovalcem spletnega mesta ČakalneDobe.si. Premium profil omogoča:

 1. Objava dodatnih opisov delovanja ambulante in njenega osebja
  Poleg že razpoložljivih osnovnih podatkov o zdravstveni ustanovi lahko dodatno objavite vsebine s predstavitvami delovanja ustanove in njenega osebja. V primeru, da imate potrebo po spletni strani, lahko vaš Premium profil predstavlja vašo uradno spletna stran. S pripisom števila pacientov za splošne zdravnike in zobozdravnike in informacijo o pooblaščeni osebi za čakalne dobe lahko nadomestimo obsežnejšo in dražjo izdelavo samostojne spletne strani.

 2. Vnos cen samoplačniških storitev
  Za storitve, ki se izvajajo na napotnico, prikazujemo čakalne dobe za stopnje nujnosti redno, hitro in zelo hitro. V primeru, da storitev na napotnico ne izvajate ali da izvajate tudi samoplačniške storitve, lahko pripišete podatek o predvideni (krajši) čakalni dobi za samoplačniške storitve in njihove cene.

 3. Spreminjanje in posodabljanje podatkov zdravstvene ustanove
  V primeru, da so se spremenili podatki vaše ustanove (npr.naslov, naziv ali delovni čas), lahko sedaj podatke samostojno uredite brez posredovanja naše ekipe.

 4. Urejanje podatkov o čakalnih dobah za storitve z napotnico redno, hitro in zelo hitro
  V večini primerov se podatki o čakalnih dobah na naši spletni strani neposredno pridobivajo s spletne strani NIJZ https://www.cakalnedobe.ezdrav.si. V primeru, da pride do tehničnih težav pri pretvorbi informacij med vašim informacijskim sistemom in bazo podatkov NIJZ, lahko podatek o čakalni dobi na svoji spletni podstrani ČakalneDobe.si ročno popravite na želeno število dni.

 5. Aktivacija obrazca za neposredno oddajo povpraševanj po samoplačniških storitvah, ki jih prejmete na svoj izbrani elektronski naslov
  Za vse ponudnike samoplačniških storitev nudimo možnost, da se obiskovalci spletne strani ČakalneDobe.si neposredno pozanimajo za samoplačniške storitve prek namenskega obrazca. S tem želimo dodatno razbremeniti vaše telefonske linije, saj se zavedamo težav, ki jih povzročajo številni klici in posledično neodgovorjeni klici. Obrazec je pripravljen tako, da ČakalneDobe.si vnesenih podatkov pacientov ne beleži. Posledično so strankine informacije varno vidne zgolj naslovniku obrazca, torej vaši zdravstveni ustanovi. V sklopu Premium profila je storitev neposredne oddaje povpraševanj brezplačna prva dva meseca uporabe, nato pa se obračunava 15 % provizija od cene storitve na vsak posredovani obrazec. Obračun se izvaja v začetku vsakega meseca za pretekli mesec.

Cena in sklenitev pogodbe

Cena Premium profila znaša 120,00 EUR + DDV letno, brez dodatnih stroškov vzdrževanja. V ceno Premium profila je prva 2 meseca uporabe vključena tudi aktivacija obrazca za neposredno povpraševanje po samoplačniških storitvah (kasneje se mesečno obračunava 15% provizija od cene storitve na vsak posredovani obrazec).

Za aktivacijo Premium profila je zahtevana sklenitevpogodbe o sodelovanju, ki vam jo pošljemo, čim izpolnite spodnji obrazec. Postanite Premium še danes!