Premium profil: Pogosta vprašanja

Splošni pregled profila:

 • ustanova
 • ambulante
 • urniki
 • storitve
 • premium vsebine

Znotraj dostopa vašega Premium profila lahko preverjate in urejate sledeče podatke:

 1. Zdravstvena ustanova in ambulante
  Zdravstvena ustanova je vedno najvišja enota vašega profila. Sem vnašate svoje osnovne podatke, kot so naziv ustanove, naslov, glavni kontaktni telefon in elektronski naslov. Če ste prisotni na spletu še kje, lahko dodate tudi podatek o vaši uradni spletni strani. Za tiste, ki imate le eno ambulanto, v njej pa opravljate vse svoje storitve, sta zdravstvena ustanova in ambulanta enakovredna pojma.

  V primeru, da imate delo razdeljeno na več ambulant ali oddelkov, ki imajo lahko drugačne kontaktne podatke oz. izvajajo vsaka svoj sklop storitev, lahko takšna storitve ustvarite posebej. Pod zavihkom “Ambulante” lahko dodajate informacije o telefonski številki, elektronskem naslovu, urniku in informacijah o naročanju na storitve, in sicer za vsako storitev posebej.

 2. Urniki in naročanje
  Urnike delimo na “delovni čas” in “naročanje”. V primeru, da sta urnika enaka, lahko ustvarite in urejate zgolj urnik za delovni čas. Svetujemo, da pod urnik naročanja dopišete stavek “Naročanje je mogoče znotraj delovnega časa ambulante.” Dodatne opombe, kot so malice, odmori ipd., lahko samostojno označite poleg urnika v polje za dodatne opombe.

 3. Zdravstvene storitve
  Zdravstvene storitve so lahko razpoložljive prek napotitve (na napotnico) ali samoplačniško. Za izvedbo storitev prek napotnice podatke prepisujemo iz sistema eNaročanje (NIJZ), pri čemer lahko vsak izvajalec tudi ročno popravlja podatke. Prikazane so stopnje nujnosti redno, hitro in zelo hitro.

  Za samoplačniške storitve imamo možnost vklopa prikaza (samoplačniško Da ali Ne) za vsako storitev posebej, mogoče pa je dodati tudi ceno posamezne storitve in urejanje posameznih storitev. V primeru, da ste izpolnili tudi obrazec za testno neposredno oddajo povpraševanj, bodo lahko pacienti prek strani oddali povpraševanja neposredno na podani elektronski naslov. Več o tej možnosti si lahko preberete tukaj.

  V tem trenutku ni mogoče samostojno dodajanje ali odstranjevanje zdravstvenih storitev. V primeru, da bi želeli storitev dodati, odstraniti ali poimensko spremeniti, nas lahko kontaktirate prek elektronskega naslova info@cakalnedobe.si.

 4. Premium vsebine
  Kot Premium vsebine definiramo vse dodatne vsebinske bloke, ki jih omogoča Premium profil. Na strani vaše zdravstvene ustanove in ambulant lahko dodajate edinstvene vsebine, ki vsebujejo opise vaše dejavnosti in osebja. Premium vsebine se lahko ponavljajo na več mestih, lahko pa ustvarite za vsako stran svojo, samostojno vsebino. Poleg vsebin je na voljo tudi dodajanje fotografij osebja ali prostorov in vašega logotipa.

 • Kako dodam logotip?
  Logotip lahko posredujete v začetni fazi nastavljanja Premium računa. Za več informacij se lahko obrnete na info@cakalnedobe.si.

 • Kako dodam ali odstranim storitve iz seznama?
  Dodajanje in odstranjevanje storitev s seznama še ni omogočeno v sklopu vašega Premium računa, temveč lahko to nastavitev za vas opravimo mi. Za več informacij se lahko obrnete na info@cakalnedobe.si.

 • Kako dodam ali odstranim ambulanto?
  Dodajanje in odstranjevanje ambulant s seznama še ni omogočeno v sklopu vašega Premium računa, temveč lahko to nastavitev za vas opravimo mi. Za več informacij se lahko obrnete na info@cakalnedobe.si.

 • Kako označim, katere storitve so na napotnico in katere samoplačniške?

 • Prikaz storitve kot samoplačniške prikazuje naslednja slika (stolpec “S”, kjer za želene storitve vstavite kljukico, nato pa so prikazane kot samoplačniške; storitve na napotnico označite s kljukico v stolpcu “K”).

 • Kako aktiviram neposredno oddajo povpraševanj za samoplačniške storitve?
  Za aktivacijo neposredne oddaje povpraševanj za samoplačniške storitve je potrebno zagotoviti tehnično ustrezen poštni predal, kamor bodo prihajala obvestila o povpraševanjih in izpolniti sledeči obrazec. Izpolnjen obrazec lahko pošljete v elektronski obliki na info@cakalnedobe.si.

 • Kako dodam ali spremenim ceno samoplačniških storitev?
  Najprej morate storitev označiti kot samoplačniško (kljukica v stolpec “S”), nato pa vnesete znesek storitve zaključite  s klikom na gumb “Shrani spremembe”.


 • Kako dodam nov urnik ambulante ali ustanove?
  Nov urnik ambulante ali ustanove lahko kreirate s pod zavihkom “Urniki”, s klikom na gumb “Kreiraj nov urnik”. Ob vnosu vseh informacij urnik poimenujete (npr. Naročanje – Kardiološka ambulanta) in shranite. S klikom na gumb “+Poveži urnik” se vam odpre možnost dodajanja urnika, ki ga iz seznama izberete in s klikom “Shrani spremembe” tudi shranite na željeni ambulanti ali ustanovi.


 • Kako spremenim obstoječi urnik dela ali naročanja ambulante?
  Pod zavihkom “Urniki” lahko najdete vse svoje obstoječe urnike. Poiščete tistega, ki ga želite spremeniti in v poljih urnikov spremenite časovno okno. V primeru, da gre za dve ločeni časovni okni v istem dnevu, kliknite na znak “+” ob želenem dnevu. Na koncu vse spremembe shranite s klikom na gumb “Shrani spremembe”.

 • Kako dodam premium vsebine?
  Za že kreirane Premium vsebine, enostavno poiščete stran, kjer bi želeli, da je Premium vsebina dodana, jo izberete iz razpoložljivega seznama ter shranite spremembe. Če želite ustvariti čisto novo vsebino, lahko na zavihku “Ustanova” ali znotraj ambulant kliknete na “+ Kreirajte novo vsebino”. Takoj na vrhu jo interno poimenujete (npr. Opis kardiološke ambulante, poimenovanje je samo vam vidno), nato pa s klikom na “+ Dodaj vsebinski blok” dodate ali klasično predstavitev ali opis osebja. Prva je sestavljena enotno iz enega stolpca, druga ima možnost razporeditev na več stolpcev. Ko vnesete želeni naslov besedila, besedilo in slike dokument shranite. Vsebina bo sedaj vidna na seznamu “Premium vsebine”, prav tako jo boste dodali na vsaki ambulanti s klikom na razpoložljivi izbor. Spremembe obvezno shranite.