Zdravju prijazen portal... 💓

Nalaganje Brez rezultatov
Ni rezultatov! Poizkusite prosim z drugimi besedami.

Primerjava cen ortopedskih operacij kolka in kolena s Hrvaško

Objavljeno:
Primerjava cen ortopedskih operacij kolka in kolena s Hrvaško - www.cakalnedobe.si

V zadnjem času se v nekaterih medijih izpostavlja problematika preplačanih umetnih protez za ortopedske operacije v določenih bolnicah pri nas, mi pa smo naredili primerjavo cen dveh – zelo aktualnih – ortopedskih operacij s ceno na Hrvaškem. Že pred časom smo v našem članku Magnetna resonanca - cene preiskav in primerjava s Hrvaško opozorili na precej nižje cene magnetne resonance pri naših južnih sosedih, sedaj pa poglejmo še razliko med cenami endoproteze kolka in kolena.

Trenutne čakalne dobe za navedeni operaciji

Najprej si oglejmo, koliko bi na ti dve operaciji čakali na napotnico:

 

Za izdelavo zgornje tabele so uporabljeni podatki pričakovanih čakalnih dob na dan 1.11.2016, ki jih redno objavlja NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) na podlagi obveznega poročanja oziroma vnosa podatkov s strani izvajalcev zdravstvenih storitev.

Izhodišča za primerjavo

Nismo delali obširne raziskave, za primer smo vzeli Ortopedsko kliniko UKC Ljubljana, kot največjega ponudnika zdravstvenih storitev pri nas, in eno izmed najbolj znanih zasebnih bolnic na Hrvaškem, ki ima tudi na področju ortopedije izredno močne reference. Hrvaške bolnice ne bomo omenjali poimensko, lahko pa kadarkoli argumentiramo objavljene podatke z ustrezno dokumentacijo, ki smo jo uspeli pridobiti.

Podatke za primerjavo smo pridobili:

  • Ortopedska klinika UKC Ljubljana – cenik samoplačniških storitev, objavljen na spletni strani izvajalca na dan 15.11.2016 
  • Hrvaška bolnica – pridobitev ponudbe za navedeni operaciji na dan 15.11.2016

Cene pri našem izvajalcu

Izvleček iz cenika Ortopedske klinike UKC Ljubljana:

Informativna cena vključuje predoperativno obravnavo, poseg, protezo, anestezijo, nego na oddelku, fizioterapijo in bivanje na kliniki (6 dni).

Cene pri hrvaškem izvajalcu

Na podlagi prejete ponudbe:

Totalna endoproteza kolka – cementna / Artroplastika kolena – delna (ker gre za isto ceno za obe storitvi, jih navajamo skupaj):

Cena: 40.500,- HRK / 5.388,65 €

Totalna endoproteza kolka – brezcementna / Artroplastika kolena – totalna (ker gre za isto ceno za obe storitvi, jih navajamo skupaj):

Cena: 43.500,- HRK / 5.787,81 €

Opomba: za pretvorbo iz HRK v EUR je bil uporabljen tečaj Banke Slovenije za HRK na dan 15.11.2016.

Vsi navedeni posegi pri hrvaškem izvajalcu vključujejo (poleg samega posega seveda): predoperativni ortopedski pregled, anesteziološki predoperativni pregled, protezo (DePuy / Zimmer), 6 bolnišničnih dni (v hrvaški bolnici se po operaciji sicer ostane 5 dni, vendar smo obračunali isto število dni, kot pri slovenskem izvajalcu) ter 10 dnevno pooperativno fizioterapevtsko oskrbo (ki vključuje 3 - 3,5 urno dnevno individualno delo s pacientom).

Zaključek

Zavedamo se, da smo naredili zelo selektivno primerjavo cen, saj smo iz obeh držav izbrali samo enega izvajalca navedenih zdravstvenih storitev - v Sloveniji verjetno celo najdražjega. Nekateri drugi slovenski izvajalci imajo na svojih spletnih straneh navedene nižje cene, vendar nismo preverjali, če vključujejo vse navedene storitve v sklopu posamezne operacije - ne glede na to pa je tudi najnižja znana oziroma objavljena cena slovenskega izvajalca precej dražja od cene hrvaškega izvajalca. Poleg tega smo želeli izpostaviti zares visoko ceno našega največjega izvajalca javnih zdravstvenih storitev.

Po drugi strani pa je zanimiv podatek iz cenika zdravstvenih uslug hrvaške zdravniške zbornice (Hrvatska liječnička komora), ki določa najnižje cene zdravstvenih storitev za privatni sektor. Za navedene storitve so na 35. strani cenika navedene naslednje cene:

  • Artroplastika kolka – cementna: 30.000 HRK / 3.991,59 €
  • Artroplastika kolena - delna: 35.000 HRK / 4.656,86 €
  • Artroplastika kolka – brezcementna / artroplastika kolena - totalna: 38.000 HRK / 5.056,02 €     

Gre sicer za najnižje določene cene, poleg tega v ceniku ni navedeno, kaj vse zajema določena cena, kljub temu pa lahko dobimo malo širšo sliko glede cenovnega razpona navedenih operacij pri naših južnih sosedih. 

V našem primeru gre torej za precejšnje odstopanje v cenah:

Če računamo najdražjo hrvaško opcijo gre za razmerje 5.787,81 € (HR) proti 10.150,- / 10.350,- € (SLO), kar pomeni, da je operacija na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana dražja za kar 4.362,19 / 4.562,19 €.

Zanimiv je tudi podatek, da je cena dodatnega bolnišničnega dne v hrvaški bolnici 500,- HRK / 66,53 €, na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana pa kar 141,- €. Bolnišnični dan je v tem primeru za kar 74,47 € dražji (spet) v slovenski bolnici! 

Ob tem se kar sama porajajo nekatera vprašanja. Zakaj takšna razlika v ceni? Ali je slovenska samoplačniška cena enaka tisti, ki se za koncesijsko operacijo zaračuna zavarovalnici? In če se… še enkrat, zakaj takšna razlika v ceni?

Želimo vam veliko zdravja!

Ekipa portala Čakalne dobe

Komentarji uporabnikov