Smernice za oglaševalce na ČakalneDobe.si

Dimenzije oglasnih pasic

Oglaševalec (v nadaljevanju: naročnik) ima na strani ČakalneDobe.si na razpolago oglasne pasice v različnih velikostih, in sicer:

  • 277 x 554 pik,
  • 300 x 250 pik in
  • 728 x 90 pik.

Velikost posredovanih materialov lahko odstopa, vendar ne več kot 5%, saj bi se v nasprotnem primeru oglasi neustrezno prikazovali (slabša kvaliteta slike).

Lokacija oglasnih pasic

Oglasne pasice se nahajajo na specifičnih, fiksnih lokacijah na spletni strani ČakalneDobe.si in niso dinamične. Glede na velikosti oglasnih pasic jih lahko na strani umeščamo:

  • na glavni strani: stranska oglasna pasica pod iskalnikom, velikosti 300 x 250 pik,
  • na glavni strani: stranska oglasna pasica ob seznamu najbolj iskanih storitev, velikosti 277 x 554 pik,
  • na podstraneh: vmesna oglasna pasica na pregledu izvajalcev za izbrano storitev, pojavi se na vsakih 11. zadetkov, velikosti 728 x 90 pik,
  • na podstraneh: vmesna oglasna pasica na splošnem seznamu izvajalcev, pojavi se na vsakih 12. zadetkov, velikosti 728 x 90 pik,
  • na podstraneh: vmesna oglasna pasica na seznamu skupin storitev, pojavi se na vsakih 10. skupin storitev, velikosti 728 x 90 pik,
  • na podstraneh: stranska oglasna pasica ob seznamu nasvetov, velikosti 277 x 554 pik,
  • na profilih zdravstvenih izvajalcev: vmesna oglasna pasica na seznamu storitev zdravstvenega izvajalca, pojavi se enkrat na seznamu, velikosti 728 x 90 pik.

Zaradi drugih pogodbenih dogovorov z našimi Premium zdravstvenimi izvajalci, so njihovi Premium profili izvzeti iz oglaševanja. To pomeni, da se na Premium profilih na seznamu storitev oglasne pasice ne prikazujejo.

Vsebina oglasnih pasic

Vsebina oglasnih pasic ne sme kršiti veljavne zakonodaje ali predpisov ter ne sme škodovati ugledu naročnika ne strani ČakalneDobe.si in njenim lastnikom.

Specifična vsebina oglasne pasice je v domeni naročnika; izvajalec lahko predlaga spremembe, vendar jih naročnik ni dolžan spreminjati, če te niso v neposredni kršitvi pogodbe, veljavne zakonodaje ali predpisov.

Spremembe vsebine oglasnih pasic mora naročnik izvajalcu sporočiti najkasneje pet (5) dni pred želeno spremembo. 

Medijski kotiček oglaševalca

Kot določeno v pogodbi, ima naročnik možnost objave vsebin v sklopu sekcije “Nasveti” na ČakalneDobe.si. V primeru, da se naročnik za to odloči, mora vnaprej določene vsebine predložiti izvajalcu vsaj sedem (7) dni pred objavo.

Vsebine naj ne bi presegale 2.000 besed, pri čemer si naročnik pridrži pravico, da so vsebine tudi do dvakrat daljše. Naročnik poskrbi, da je vsebina lektorirana ter vsebinsko smiselna za objavo na ČakalneDobe.si.

Fotografije in grafike, ki so del objavljene vsebine, naročnik priloži ob predaji materialov. Izvajalec po predhodnem dogovoru fotografije uredi tako, da so skladne z izgledom fotografij v preostalih vsebinah in določi naslovno fotografijo vsebine.

Vsebine bodo poleg objave na strani objavljene tudi na družabnih omrežjih ČakalneDobe.si z vnaprej dogovorjenim spremljevalnim besedilom.

Ime medijskega kotička oglaševalca se določi predhodno in velja za celoten čas trajanja oglaševanja. V primeru prekinitve sodelovanja, vsebin iz strani ČakalneDobe.si ne brišemo.