Zdravju prijazen portal... 💓

Nalaganje Brez rezultatov
Ni rezultatov! Poizkusite prosim z drugimi besedami.

Novosti na področju naročanja na zdravstvene storitve !

Objavljeno:
Novosti na področju naročanja na zdravstvene storitve ! - www.cakalnedobe.si

 

Z 21. januarjem 2018 stopa v veljavo Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, ki prinaša kar nekaj novosti na področju naročanja na zdravstvene storitve z napotnico.

_____________________________________________________________________________________________________________

POZOR: če imate napotno listino (napotnica ali kateri koli delovni nalog) s stopnjo HITRO ali REDNO z datumom izdaje PRED 7.1.2018, jo morate predložiti izvajalcu najkasneje do 21.1.2018. Če tega ne boste storili, bo napotni listini veljavnost prenehala!

_____________________________________________________________________________________________________________

Izpostavljamo najpomembnejše spremembe:

Kategorije stopenj nujnosti in najdaljše dopustne čakalne dobe

Poleg obstoječih kategorij stopenj nujnosti (»nujno«, »hitro« in »redno«) je med kategoriji »nujno« in »hitro« dodana nova kategorija ZELO HITRO. Tako bodo od vključno 21. januarja naprej v veljavi naslednje kategorije stopenj nujnosti z določenimi najdaljšimi dopustnimi čakalnimi dobami:

  • NUJNO (do največ 24 ur od predložitve napotne listine)
  • ZELO HITRO (do največ 14 dni od predložitve napotne listine) – nova kategorija!
  • HITRO (do največ 3 mesec od predložitve napotne listine)
  • REDNO (do največ 6 mesecev od predložitve napotne listine)

Pri navedenih kategorijah je potrebno opozoriti na dve izjemi:

  • Določitev stopnje nujnosti ZELO HITRO ali NUJNO ob sumu na maligno bolezen, ne glede na zgornje navedbe.
  • Najdaljše dopustne čakalne dobe NE VELJAJO ZA KONTROLNE PREGLEDE.

Pospešeni in omejeni roki za naročanje na zdravstveno storitev

  • Za NUJNO: najkasneje v 24-ih urah po izdaji napotne listine
  • Za ZELO HITRO: najkasneje v 5-ih dni po izdaji napotne listine
  • Za HITRO: najkasneje v 14-ih dni po izdaji napotne listine
  • Za REDNO: najkasneje v 14-ih dni po izdaji napotne listine

POZOR: če se ne naročite v navedenih rokih, napotna listina ni več veljavna!

Uvrščanje v čakalni seznam

Izvajalec mora uvrstiti pacienta v čakalni seznam na prvi prosti termin najkasneje 5 dni po prejemu napotne listine.

Odpoved že določenega termina s strani pacienta

Pacient lahko termin brez objektivnega (upravičenega) razloga odpove samo 1x (za stopnjo nujnosti HITRO ali REDNO) in to najkasneje do 10 dni pred terminom samim. Kasneje brez upravičenega razloga to ni več mogoče. Za neupravičeno odsotnost so predvidene sankcije (3 mesečna prepoved prijave na čakalni seznam).

Pravilnik določa tudi objektivne oziroma opravičene razloge za kasnejšo odpoved (nepričakovana hospitalizacija/bolezen pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve, smrt ožjega družinskega člana).

Maksimalni čakalni časi v ordinacijah

Skladno s prečiščenim čakalnim seznamom so predvideni tudi maksimalni čakalni časi v ordinacijah in sicer naj bi pacienti pri izvajalcih čakali največ 30 minut. Izjema je samo v primeru, če ima zdravnik nujno obravnavo, vendar mora biti o tem pacient sproti obveščen.

Več informacij lahko dobite na spodnjih povezavah.

 

Želimo vam veliko zdravja in čim manj napotnic!

Ekipa portala Čakalne dobe

 

Več informacij: