Zdravju prijazen portal... 💓

Nalaganje Brez rezultatov
Ni rezultatov! Poizkusite prosim z drugimi besedami.

Koliko so stale moje zdravstvene storitve?

Objavljeno:
Koliko so stale moje zdravstvene storitve? - www.cakalnedobe.si

Pred časom smo vam predstavili kako lahko preverite ali imate urejeno zdravstveno zavarovanje. Zdaj vam bomo predstavili še koliko so stale zdravstvene storitve, katere so se krile iz naslova vašega obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Vpogled v zneske tovrstnih zdravstvenih storitev, ki ste jih koristili omogoča spletni portal Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Do portala Moj ZZZS lahko dostopate preko povezave https://moj.zzzs.si.

Katere svoje osebne podatke lahko preverite preko portala Moj ZZZS?

Portal Moj ZZZS omogoča varen vpogled v podatke[i]:

 • o osebi,
 • o zdravstvenem zavarovanju in zavezancu za prispevek,
 • o statusu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,
 • o evropski kartici,
 • o izdanih zdravilih na recept,
 • o prejetih medicinskih pripomočkih,
 • o izbranih osebnih zdravnikih in
 • o izdatkih za zdravstvene storitve izvedene v Sloveniji.

Kaj potrebujete za prijavo v ta portal?

Za pregled podatkov v zgoraj navedene podatke potrebujete digitalno potrdilo za fizične osebe enega od spodaj naštetih izdajateljev digitalnih potrdil[ii]:

 • Ministrstvo za javno upravo (SIGEN-CA) ali
 • Nova ljubljanska banka d.d. (AC NLB) ali
 • Pošta Slovenije d.o.o. (POŠTA®CA) ali
 • Halcom Informatika d.o.o. (Halcom-CA).

Če imate na voljo bralnik pametnih kartic obstaja možnost, da lahko do portala dostopate tudi z novo kartico zdravstvenega zavarovanja. Podrobna navodila so na voljo na tej povezavi.

Prijava v portal Moj ZZZS.

Opomba: Pri pisanju članka smo uporabljali spletni brskalnik Google Chrome v angleški različici, prikazi na drugih brskalnikih se lahko razlikujejo. Osebne podatke smo zaradi varnosti zakrili.

V brskalnik vnesite spletni naslov https://moj.zzzs.si. Brskalnik vas nato povpraša po izbiri osebnega digitalnega potrdila:

Ob uspešni prijavi se vam odpre prva stran portala, kjer je pod pozdrav prikazan trenutni status urejenosti vašega obveznega zdravstvenega zavarovanja in obseg pravic iz zdravstvenega zavarovanja. Na levi strani v rdeče obarvanih poljih pa imate povezave v različne predele portala.

Vpogled v vaše koriščene zdravstvene storitve

V tem članku se bomo bolj osredotočili na vpogled v koriščene zdravstvene storitve in kolikšne cenovne vrednosti le teh. Vpogled v to stanje dobite s klikom na povezavo »Zdravstvene storitve«:

Odprla se vam bo podstran Zdravstvene storitve. Na tem delu portala boste pridobili dostop do izdatkov, ki so bili plačani za vaše zdravstvene storitve izvedene v Sloveniji. Izdatki in storitve so prikazane po letih in so na voljo od leta 2013 dalje. Več informacij o prikazanih podatkih si lahko preberete na tem delu portala.

Ob kliku na posamezno storitev spodaj na portalu se vam prikaže več podrobnosti za to storitev, kjer lahko tudi pridobite podatek o plačanem izdatku za to storitev.

 Ekipa portala Čakalne dobe


[i] Vir: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/e_storitve_zzzs

[ii] Vir: https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/e_storitve_zzzs