Zdravju prijazen portal... 💓

Nalaganje Brez rezultatov
Ni rezultatov! Poizkusite prosim z drugimi besedami.

Kaos pri objavi javnih podatkov o čakalnih dobah

Objavljeno:
Kaos pri objavi javnih podatkov o čakalnih dobah - www.cakalnedobe.si

 

Kronične težave v zdravstvu se že ves čas odražajo tudi na čakalnih dobah. Ne gre samo za to, da so za nekatere zdravstvene storitve absurdno dolge, gre tudi za to, kakšna odstopanja lahko zasledimo pri javno objavljenih čakalnih dobah iz različnih (uradnih) virov – govorimo predvsem o naslednjih treh virih:

  1. Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju ->NIJZ)
  2. Poročilo posameznega izvajalca zdravstvenih storitev
  3. eZdravje -> eNaročanje -> Čakalne dobe (prvi prosti termini)

Že pred pojavo tretjega vira podatkov o čakalnih dobah (aplikacija Čakalne dobe v sklopu projekta ->eZdravje -> sistem eNaročanje) smo imeli pri objavi (vsaj) kolikor toliko natančnih podatkov o čakalnih dobah velike težave, o čemer smo že pisali (članka O čakalnih dobah v zdravstvu in Objavljene in dejanske čakalne dobe – primer iz prakse), sedaj pa je na tem področju še večja zmeda.

Kaj se dogaja?

Dejstvo je, da smo v nekem prehodnem obdobju, ko projekt eZdravje, oziroma del tega projekta, sistem eNaročanje še (vedno) ni zaživel, čeprav je bilo postavljenih in prestavljenih že veliko, veliko "končnih rokov" za uvedbo tega sistema – spomnimo se, prvi rok za vzpostavitev delujočega sistema eNaročanje sega v daljni junij 2011, zadnji »ta zaresni« rok za uvedbo pa je bil predviden za 15.1.2017, pa tudi s tem ni bilo nič (tukaj si lahko preberete uradno odpoved uvedbe eNaročanja, ki ga izdal NIJZ: Preklic uvedbe eNaročanja). Na kratko: uradni razlog odpovedi je, da so se pri nekaterih izvajalcih pojavile določene težave, ki jim preprečujejo ustrezno vključitev v sistem eNaročanje.

Osnovna stran aplikacije Čakalne dobe (prvi prosti termin) v sklopu sistema eNaročanje (vir 3):

Posledično seveda tudi ni v popolnosti zaživela aplikacija Čakalne dobe (prvi prosti termini) v sklopu sistema eNaročanje, saj v objavo podatkov o prvih prostih terminih ni vključena kakšna četrtina vseh izvajalcev zdravstvenih storitev.

Če se torej vrnemo k našim zgoraj navedenim trem virom podatkov o čakalnih dobah. Prva dva vira (NIJZ in poročilo posameznega izvajalca) predstavljata poročila na mesečni ravni, medtem ko naj bi aplikacija Čakalne dobe v sklopu sistema eNaročanje zagotavljala tekoče podatke o trenutnih čakalnih dobah. Trenutno opažamo dve glavni težavi:

  • Odstopanja med objavljenimi podatki posameznih virov.
  • Nepopolnost nabora podatkov aplikacije Čakalne dobe v sklopu sistema eNaročanje (kot smo že omenili, je popolnost podatkov oziroma vključenih izvajalcev zdravstvenih storitev nekje okrog 75 odstotna).

Primer iz prakse

V nadaljevanju navajamo primer iz prakse, iz katerega so razvidna res velika odstopanja pri določenih zdravstvenih storitvah. Ker gre v primeru prvih dveh virov za mesečna poročila (na dan zadnjega oziroma prvega v mesecu), v primeru tretjega vira pa naj bi šlo za tekoče podatke, smo vzeli za primer splošno bolnišnico Novo mesto, ki praviloma objavlja svoja poročila zelo redno predvsem pa zelo zgodaj v mesecu in je najnovejše poročilo že na voljo. Poudarjamo, da vsi podatki ne odstopajo, jih pa veliko in precej od teh zelo ekstremno. Zavedamo se tudi, da je med datumom podatkov prvega in drugega vira (28.2. oziroma 1.3) ter tretjega vira (7.3.) sicer res 7 oziroma 6 dni, vendar to res ne more biti razlog za takšna velika odstopanja kot smo jih zasledili, poleg tega je bil vmes vikend, ko se naročanje na zdravstvene storitve ne izvaja.

Primeri z največjimi odstopanji za izvajalca -> splošna bolnišnica Novo mesto:

Opombi:

  • vse navedene čakalne dobe so v dnevih
  • vir podatkov za splošno bolnišnico Novo mesto je poročilo na dan 28.2.2017, objavljeno na spletni strani tega izvajalca

Informacije iz prve roke

Za pojasnilo smo prosili eno od odgovornih oseb v tej bolnišnici, ki nam je povedala zelo zanimivo razlago. Načeloma veljajo čakalne dobe, ki so objavljene v njihovem (in dosedanjem NIJZ) poročilu. Pri sprotnih objavah podatkov o čakalnih dobah v sistemu eNaročanje –> v aplikaciji Čakalne dobe (sprotni termini) pa prihaja do takšnih odstopanj, ker sistem upošteva tudi trenutne odpovedi predhodno že prijavljenih in v čakalni vrsti uvrščenih oseb.

Sedaj pa pozor: sistem deluje tako, da ne pomakne vse tiste osebe, ki so za odpovedano osebo naslednje v čakalni vrsti, za eno mesto navzgor, temveč ponudi trenutnemu iskalcu zdravstvene storitve njegovo mesto v čakalni vrsti.

V praksi to pomeni naslednje:

  • Če imamo v čakalni vrsti za določeno zdravstveno storitev 10 čakajočih in tretji v čakalni vrsti odpove svojo prijavo, potem bodo po odpovedi tretjega vsi naslednji v čakalni vrsti še vedno na istem čakalnem mestu, kot so bili pred odpovedjo tretjega v vrsti. Tisti, ki se bo pa ravno v tistem trenutku naročal na to isto zdravstveno storitev pri istem izvajalcu, pa bo v trenutku prišel na tretje mesto (in ne na zadnje mesto v čakalni vrsti, kot bi bilo prav).
  • Če čakalna vrsta zaradi odpovedi nekoga kar naenkrat postane zelo kratka (ker je pač odpovedal nekdo, ki je bil v čakalni vrsti že zelo visoko), potem se čakalna vrsta lahko spet zelo hitro tudi podaljša na običajno čakalno dobo (ko se izpolni mesto tistega, ki je prijavo na storitev prej odpovedal). To pomeni: če je za določeno zdravstveno storitev čakalna doba 100 dni in pride do odpovedi čakajočega, ki bi imel obravnavo čez 10 dni, bo naenkrat skočila čakalna doba iz 100 dni na 10 dni, vendar samo za eno osebo (ki bo prišla na čakalno mesto odpovedanega). Torej, ko se bo prva oseba naročala, bo imela čakalno dobo 10 dni, čez npr. 1 uro se bo na isto storitev pri istem izvajalcu želela prijaviti druga oseba, pa bo čakalna doba že spet 100 dni.

Zanimiva, predvsem pa za iskalce zdravstvenih storitev dokaj nepravična logika. In zakaj se to ne uredi? Predvsem zaradi težav oziroma časa, ki bi ga porabili, da bi terminsko uskladili vse naslednje čakajoče, ki so na čakalnem seznamu za odpovedano osebo. Dogovorjeni termini so večinoma povezani tudi z dopusti oziroma časom, ki ustreza posameznemu iskalcu zdravstvene storitve in bi bilo potem potrebno res veliko virov, časa in usklajevanja, da bi se to vse uredilo oziroma uskladilo.

Da bi se stvari kljub vsemu speljale čim bolj transparentno, poskušajo nekateri izvajalci reševati tako, da termine, ki so se sprostili z nepričakovanimi odpovedmi, zasedejo oziroma blokirajo za nujne oziroma bolnišnične primere, kar seveda spet ni prav, saj v tem primeru še vedno lahko pride do zlorab.

In še zaključek 

Kakor koli že, v tem trenutku je kaos na področju obveščanja o čakalnih dobah za zdravstvene storitve še večji, kot je bil. Ali se bo to kdaj uredilo in ali bo uvedba sistema eNaročanje to zares uredila, pa bo kot vedno prinesel čas. Obljubam - takšnim in drugačnim - že dolgo ne verjamemo več.

Tudi in predvsem zaradi navedenega vas prosimo, da vse naše navedene čakalne dobe jemljete z rezervo. Kot opozarjamo že od vsega začetka pri vsaki čakalni dobi, gre za zelo okvirne podatke. Edini pravilen podatek o čakalni dobi za iskano storitev lahko dobite izključno pri izvajalcu, ko se naročate.

Želimo vam veliko zdravja ter čim manj napotnic!

 

Ekipa portala Čakalne dobe

Komentarji uporabnikov